search

Eseju konkurss - Sirdsapziņas bruņinieki

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

10. Februāris, 2017

Eseju konkurss - Sirdsapziņas bruņinieki

Latvijas Kara muzejs un Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonds aicina  Latvijas vecāko klašu skolēnus piedalīties eseju konkursā - Sirdsapziņas bruņinieki -  tādējādi godinot Latvijas Centrālās padomes sastādītā memoranda parakstītājus.

 Latvijas Centrālās padomes sastādītā memorandā 1944. gada 17. martā okupācijas apstākļos 188 sabiedrības pārstāvji, riskējot ar savām  dzīvībām,  izteica  prasību: nekavējoties  atjaunot Latvijas neatkarību. Dokuments ir nozīmīgākās politiskās pretošanās kustības - Latvijas Centrālās Padomes - politiskās platformas un tās atbalstītāju apliecinājums cīnīties par brīvu un neatkarīgu Latvijas Republiku, neskatoties uz divu okupācijas režīmu – Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas, centieniem to iznīcināt. 

 Par tēmas nozīmīgumu liecina 2009.gadā  Latvijas Centrālās padomes sastādītā memoranda  oriģināla iekļaušana UNESCO programmas “’Pasaules atmiņa “ Latvijas reģistrā.

Konkursa mērķis :  rosināt skolēnus iegūt papildus zināšanas par Latvijas  vēsturi II pasaules kara laikā, par pretošanos  nacionālsociālistiskās  un komunistiskās ideoloģijas režīmiem, un centieniem atgūt Latvijas valstisko neatkarību  saskaņā ar 1922.gada   Latvijas Satversmi, izmantojot Memoranda  parakstītāju biogrāfijas / vai datus/.

Konkursa nolikums

Konkursā aicināti piedalīties individuāli 9.-12. klašu skolēni

Konkurss notiek no 2016.gada 12. decembra līdz 2017. gada 5. martam

Esejas iesūtamas pa e-pastu – info@karamuzejs.lv

Eseja apjoms 4-5 lpp. /datorrakstā burtu lielums 12, rindu atstarpe 1,5/

Esejas titullapā jānorāda  -

·        autora vārds, uzvārds

·        skola un klase

·        dzīvesvietas adrese, tālrunis

·        skolotāja vai cita konsultanta vārds /ja tāds ir/  un tālrunis

·        personas kods /lai piedalītos konkursa noslēgšanas pasākumā Saeimā/

Konkursa svinīgais noslēgums un apbalvošana notiks  2017. gada 17. martā Latvijas Republikas Saeimā.

Konkursa godalgas: Uzvarētāju ceļojums uz Briseli 2017. gadā un tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu Robertu Zīli.

 

 

Konkursa žūrija :

·        Latvijas Centrālās padomes  piemiņas fonda valdes locekle Ieva Kvāle, Jāņa Čakstes dzimtas locekle Kristīne Čakste,

·        LR Saeimas  administrācijas ģenerālsekretāre Karina Pētersone,

·        LKM direktora vietnieks zinātniskajā darbā  Juris Ciganovs,

·        LKM  izglītības un informācijas nodaļas  vadītājs Mārtiņš Mitenbergs 

 

 

Papildus info :

·         http://www.atmina.unesco.lv/page/Memorands

·         http://www.karamuzejs.lv/lv/Petnieciba/veiktiePetijumi/01_ LCPMemorands.aspx