search

20. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

Autors: Alda Spirģe

6. Marts, 2017

20. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

3. martā notika Jelgavas pilsētas 20. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Mūsu ģimnāzijas audzēkņi veiksmīgi startēja 18 sekcijās ar 30 darbiem. 17 darbu autori izvirzīti dalībai Zemgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas notiks 22. martā. Veiksmīgu startu reģionā, lai Jūsu darbi pārliecina vērtētājus un dod iespēju startēt valsts konferencē!

Rezultāti