search

Zināmi skolēni, kas Jelgavu pārstāvēs Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē

Autors: jelgavasvestnesis.lv

23. Marts, 2017

Zināmi skolēni, kas Jelgavu pārstāvēs Latvijas skolēnu zinātniskajā konferencē
Foto: I.Bandeniece

Jelgavā notika 8. reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā 194 skolēni prezentēja 167 darbus. «Izpētot jūsu izvēlētās tēmas, secinājām, ka tās pēc pāris gadiem varētu turpināt attīstīt mūsu universitātē,» uzrunājot zinātniski pētniecisko darbu konferences dalībniekus, sacīja LLU rektore Irina Pilvere.

Skolēni šogad darbus izstrādāja 21 zinātņu sekcijā – humanitāro zinātņu sekcijās tika vērtēti 57 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi, sociālo zinātņu sekcijās skolēni aizstāvēja 30 darbus, bet dabaszinātņu cikla sekcijās – 80 zinātniski pētnieciskos darbus. Liela daļa darbu tika izvirzīti Latvijas 41. skolēnu zinātnisko konferencei, kas no 21. līdz 23. aprīlim notiks Rīgā. Zemgali valsts konferencē pārstāvēs 38 jelgavnieki – to vidū vairāku zinātņu sekciju laureāti.

Augstāko novērtējumu mākslas zinātnes sekcijā ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolniece Agnese Ločmele, kura sava zinātniski pētnieciskā darba laikā uzmodelēja Jelgavas rātsnamu, izmantojot vēsturiskas fotogrāfijas. «Es vēlos kļūt par arhitekti, tādēļ jau sākumā zināju, ka savā darbā vēlos izstrādāt 3D rasējumu. Konsultējoties ar skolotājiem un Jelgavas muzeja darbiniekiem, nonācu pie secinājuma, ka varētu modelēt tieši Jelgavas rātsnamu, jo no tā mums saglabājušās vien fotogrāfijas,» stāsta A.Ločmele. Viņa skaidro, ka pie šī darba izveides strādājusi jau no aizvadītā gada vasaras, pētot rātsnama vēsturi, fotogrāfijas no Latvijas un Vācijas foto arhīviem, kā arī izstrādājot objekta proporciju formulu, kas tapusi, balstoties uz fotoattēlā redzamā cilvēka augumu. «Izpētē man ļoti palīdzēja Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis Barševskis, ar kuru man nācās ļoti daudz sadarboties,» tā 12. klases skolniece. Sava pētnieciskā darba noslēgumā A.Ločmele ar 3D printera palīdzību izveidoja rātsnama maketu mērogā 1 pret 100.

Savukārt 6. vidusskolas 11. klases skolniece Darja Guseva pētīja, kā pārvarēt bailes publiskas uzstāšanās laikā. Viņas darbs ar nosaukumu «Publiskas uzstāšanās baiļu pārvarēšanas stratēģija» ieguva augstāko novērtējumu psiholoģijas sekcijā. «Ievēroju, ka daudziem skolasbiedriem ir bail no publiskas uzstāšanās, tādēļ vēlējos izpētīt, kādi ir šo baiļu cēloņi,» skaidro D.Guseva. Viņa anketējusi 8. – 11. klašu skolēnus, secinādama, ka nozīmīgākie nedrošības cēloņi publiskās uzstāšanās laikā ir bailes no publikas vērtējuma un bailes no nespējas koncentrēties. «Domāju, ka efektīvākais veids, kā šo nedrošību pārvarēt, ir ļoti labi sagatavoties. Arī es šodien ņēmu vērā pētījumā gūtās atziņas,» tā 11. klases skolniece.

«Strādājot pie sava zinātniski pētnieciskā darba, secināju, ka ļoti liela nozīme ir darba vadītāja izvēlei. Bez savas matemātikas skolotājas Līvas Ozolas es tik tālu netiktu,» vērtē Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolēns Dans Laksis. Viņš izstrādāja darbu ar nosaukumu «Divu vienādu regulāru daudzstūru (nekustīga un rotējoša) kopīgās daļas laukuma aprēķināšana», kas ieguva augstāko novērtējumu matemātikas sekcijā. «Veicot savu pētījumu, nonācu pie secinājumu, ka ir reāli izstrādāt formulu, ar kuras palīdzību varētu aprēķināt kopīgās daļas laukumu jebkādiem daudzstūriem, un man vēl ir visas iespējas šo pētījumu turpināt,» tā D.Laksis.

Iesniegtos skolēnu darbus vērtēja LLU mācībspēki, un vairāki skolēni no katras zinātņu sekcijas saņēma iespēju iestāties kādā no LLU fakultātēm ārpus konkursa par valsts finansējumu studijām.

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, LLU un Zemgales Plānošanas reģions.

REZULTĀTI