search

Makaronu tilti un Krāsu zinātne

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

12. Aprīlis, 2017

Makaronu tilti un Krāsu zinātne

11. aprīlī ģimnāzijā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika 2 pasākumi 7. un 9. klašu skolēniem.

7. klašu skolēni radošajā darbnīcā “Krāsu zinātne” iejutās ķīmiķa profesijā veicot vairākus eksperimentus un noskaidroja, kas ir krāsu hromatogrāfija un kā tā veicama, noteica Ph līmeni dažādām vielām, pētīja vielu sajaukšanos procesu un krāsu sprādzienu, noskaidroja, kā iespējams krāsas atdalīt un kādi produkti skābi un kuri bāziski.

9. klašu skolēni radošajā darbnīcā ”Makaronu tilti” veidoja tiltus no makaroniem un iejutās tiltu būvinženiera lomā apgūstot fizikas likumus - vispirms veidoja rasējumu, tad pēc tā veidoja tiltu,  tad testēja tā izturību. 9.b klases skolēnu  grupas veidotais tilts ”Es nezinu” izturēja 13,25 kg!