search

Reģionālā angļu valodas olimpiāde 8. un 11.klasēm.

Autors: Agita Ozoliņa

2. Maijs, 2017

Reģionālā angļu valodas olimpiāde 8. un 11.klasēm.

Piektdien, 28.aprīlī, mūsu skolā, sadarbībā ar Oxford University Press izdevniecību, Jelgavas Izglītības pārvaldi un Zemgales reģionālo kompetenču izglītības centru, jau 3. reizi norisinājās reģionālā angļu valodas olimpiāde, uz kuru bija ieradušies 162 astoto un vienpadsmito klašu skolēni un 67 skolotāji no 63 Latvijas skolām.

Olimpiāde un seminārs tika organizēti ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta “IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā - iedvesmojoši, izaicinoši” ietvaros.

Pēcpusdienā skolotājiem tika organizēts seminārs- diskusija par 21.gadsimta prasmēm mūsdienīgā stundā, ko vadīja Dace Miška, Oxford University Press parstāve Latvijā.

Liels paldies skolotājiem, kas gatavoja skolēnus olimpiādei, angļu valodas MK skolotājiem par olimpiādes uzdevumu sagatavošanu un olimpiādes darba organizēšanu.

Īpašs paldies 12.b klases jauniešiem un audzinātājai Ivetai Lokmanei- Šabovicai par atbildīgu darbu olimpiādes norisē.

Lepojamies par rezultātiem:

1. Reinis Bergmanis (7.c)-1.vieta- skolotāja Iveta Lokmane- Šabovica

2. Laura Kaņepone (8.b)- 2.vieta- skolotāja Iveta Lokmane- Šabovica

3. Marta Leite (8.c)- 2.vieta- skolotāja Iveta Lokmane- Šabovica

4. Katrīna Truksne (11.b)- 2.vieta- skolotāja Alda Spirģe

5. Toms Voronovs (11.m)- atzinība- skolotāja Kristīne Pugeja

6. Amanda Zvaigzne (10.m)- atzinība- skolotāja Ieva Vaivode