search

Ražots Latvijā

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

3. Maijs, 2017

Ražots Latvijā

28. aprīlī ģimnāzijā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ” Ražots Latvijā”. Klašu skolēni apmeklēja dažādus uzņēmumus un ražotnes Latvijā, iepazinās ar to darba specifiku un tajos nepieciešamajām profesijām. 8.d klase apmeklēja EKO Getliņi, 10.a klase A/S Laima, 11.a,b klases izd. Zvaigzne un 11.d klase lidostu Rīga.

8.D iespaidi, apmeklējot sadzīves atkritumu poligonu Getliņi

28. aprīlī 8.D klase apmeklēja lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs SIA „Getliņi EKO”. Poligons ir viens no modernākajiem Eiropā, šobrīd tas tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs. Jaunieši uzzināja, ka bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek izmantoti biogāzes ražošanai, savukārt pārstrādei derīgie materiāli un metāla izstrādājumi tiek nogādāti uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar šo materiālu reģenerāciju un atkārtotu pārstrādi. Nepārstrādājamie atkritumi tiek noglabāti videi drošās, noslēgtās biodegradācijas šūnās, kurās neiekļūst ne gaiss, ne lietus ūdens. Poligona gāze, kas veidojas šūnās, tiek aizvadīta uz „Getliņu” energobloku, sadedzināta sešos iekšdedzes motoros un pārvērsta enerģijā – elektrībā un siltumā. Elektrība tiek pārdota AS „Latvenergo”, bet siltumenerģija izmantota SIA „Getliņi EKO” siltumnīcās, kur tiek audzēti Getliņu tomāti un nokarenie ziedi. Arī visi notekūdeņi (infiltrāti) tiek savākti un attīrīti, tāpēc atkritumu ietekme uz vidi tiek samazināta līdz minimumam. Tika iegūti jauni un brīnišķīgi iespaidi ekskursijas noslēgumā - batutu parkā Jump Space.