search

Starptautisks seminārs "Nākotnes klases scenāriji"

Autors: Agita Ozoliņa

16. Maijs, 2017

Starptautisks seminārs "Nākotnes klases scenāriji"

2017.gada 8. un 9.maijā Latvijas jaunatnes starptautisko programmu aģentūra man piedāvāja iespēju piedalīties profesionālās pilnveides seminārā "Nākotnes klases scenāriji" Briselē, Beļģijā.

Seminārā piedalījāmies 25 dalībnieki no 10 Eiropas Savienības valstīm.

Semināra mērķis bija iepazīties ar jaunākajām tendencēm mūsdienīgas klases veidošanā gan fiziski iekārtojot, gan mainot attieksmi un domāšanu. Tā bija iespēja sadarboties grupās ar citu valstu dažādu priekšmetu skolotājiem, lai izzinātu skolu esošo pieredzi un attīstītu jaunas idejas mācību vides uzlabošanai atbilstoši 21. gadsimta prasībām, izmantojot mācību darbā tehnoloģijas. Darba procesā pārliecinājāmies, ka sadarboties ir grūti, bet rezultāts ir brīnišķīgs.

Semināra laikā radās idejas turpmākajam kopīgam darbam- projektam, lai skolēni un skolotāji sadarbotos tiešsaistē, veidotu kopīgas stundas, kopīgus mācību materiālus. 

Semināra laikā iepazināmies un praktiski darbojāmies ar dažādām aplikācijām un programmām, kas veicina skolēnu sadarbību, darba prezentēšanu, izvērtēšanu un novērtēšanu.

Galvenie semināra atslēgas vārdi bija: sadarbība, jēgpilna tehnoloģiju lietošana, skolēncentrēta mācību procesa organizēšana, kas aktuāli ir arī mūsu skolā.