search

Zinātne uz skatuves

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

12. Septembris, 2017

Zinātne uz skatuves

No 29. jūnija līdz 2. jūlijam Ungārijas pilsētā Debrecenā notika Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivāls “Zinātne uz skatuves”. Festivālā piedalījās arī pieci skolotāji no Latvijas.

 Fizikas skolotājas B. Daģes projekts  “Reaktīvā kustība” piedalījās kā  “Zemu izmaksu zinātnes” projekts. Skolotāji ar savu pieredzi iepazīstināja, prezentējot to stendā. Skolotāji rādīja kā, neieguldot lielus līdzekļus, bet izmantojot ikdienā lietojamus materiālus, var skolēniem izskaidrot sarežģītas parādības, veidot modeļus un rosināt skolēnu interesi.

Festivāla laikā bija iespēja uzzināt, kā strādā dabaszinātņu skolotāji citās valstīs, piedalīties semināros, kurus vadīja festivāla dalībnieki, kā arī vērot citu valstu prezentācijas uz skatuves.

 Festivāla mērķis ir sniegt iespēju skolotājiem apmainīties ar inovatīvām mācību idejām, demonstrējot tās stendos, semināros un uz skatuves, tādējādi sekmējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Nākamais “Zinātne uz skatuves” festivāls notiks 2019. gadā Portugālē.