search

Erasmus+ projekta sanāksme Beļģijā

Autors: Agita Ozolina

17. Septembris, 2017

Erasmus+ projekta sanāksme Beļģijā

No 11.-16.09 skolotājas Agita Ozoliņa un Anna Pierhuroviča piedalījās jau otrajā Erasmus+ projekta "ICT in active learning & teaching- Inspiring, challenging, terrific" darba sanāksmē Beļģijā, Ourdenardē, Sv.Bernarda koledžā.

Nedēļas laikā skolotājas vadīja mācību semināru par dažādiem mācīšanās stiliem, darbu grupās, sadarbības priekšnosacījumiem un par jaunākajām pieejām mācību sasniegumu vērtēšanā.
Lai nodarbību laikā apgūtās zināšanas izmēģinātu praksē, skolotāji no visām projekta partnervalstīm sadalījās grupās un sagatavoja mācību stundu, ko vadīja Sv.Bernarda koledžas skolēniem. Nosacījumi mācību stundai bja: stunda tiek veidota Lielās pasaules stundas akcijas ietvaros, stundu gatavo un vada visi grupas skolotāji, stundā jāizmanto tehnoloģijas, dažādas aplikācijas. Pēc novadītajām stundām skolotāji analizēja un pārrunāja darba gaitu, rezultātus.

Sanāksmes darba laikā skolotāji pārrunāja darbu pirmajā gadā, sasniegtajiem rezultātiem. Īpaši patīkami bija dzirdēt, ka Holandē tiek veidota grāmata par labākajiem projekta pieteikumiem un darbu tajos. Informācija par mūsu projektu tiek iekļauta šajā grāmatā. Darba sanāksmēs skolotāji diskutēja un vienojās par turpmāko darbu, skolotāju un skolēnu veicamajiem uzdevumiem. Īpaša uzmanība šogad tiks veltīta skolotāju sadarbībai mācību grupās, efektīvas stundas organizēšanai, mācību sasniegumu vērtēšanai, dažādu aplikāciju un programmu izmantošanai mācību stundās.

Brīvajā laikā skolotāji iepazinās ar Beļģijas vēstures un kultūras tradīcijām. Īpaši neaizmirstams bija Eiropas Savienības parlamenta muzeja apmeklējums un Pirmā Pasaules kara laikā kritušō kareivju kapu apmeklējums. 

Nākošā projekta sanāksme tiks organizēta Turcijā no 6.-12.05.2018. Uz to dosies gan skolotāji, gan 3-6 8.klašu skolēni, lai kopīgi ar citu valstu skolēniem darbotos, un sadarbotos, izmēģinātu un mācītu viens otram mācību procesā izmantojamās programmas un aplikācijas.

Informācija par projektu: https://twinspace.etwinning.net/24121/home