search

Citāda adaptācijas diena skolā

Autors: Marita Asarīte

6. Septembris, 2018

Citāda adaptācijas diena skolā

Šis mācību gads Jelgavas Valsts ģimnāzijā iesākās citādāk. Ceļā uz “Skola 2030” 4. septembrī visi kopā mācījāmies sadarboties. Piecas klases stundas audzinātāji bija izplānojuši pa klašu grupām-katram audzinātājam sava tēma. Savukārt, kā to darīt, audzinātāji jau augustā, divas dienas ārpus skolas netradicionālā vidē kopīgi darbojoties, bija izplānojuši jauktās grupās. Līdz ar to skolēniem bija iespēja četru stundu laikā doties no kabineta uz kabinetu, kur kopā ar kādu no paralēlklases audzinātāju strādāja, lai savā atmiņā “atsvaidzinātu” skolas iekšējās kārtības noteikumus, dažādus drošības jautājumus. Vienā no stundām skolēni kopīgi mēģināja saprast, ko sevī ietver šī gada skolas vērtība-drosme. Lai darbs būtu interesantāks, klašu audzinātāji katrā stundā izmantoja dažādas darba metodes. Dienas noslēgumā skolēniem bija iespēja sadarboties ne tikai savas klases ietvaros, bet pa klašu grupām.