search

Neformālās izglītības programma jauniešiem „PilnveidojiES”

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

17. Septembris, 2018

Neformālās izglītības programma jauniešiem „PilnveidojiES”

No 2018.gada 26. septembra līdz 2019.g. 17. aprīlim septiņpadsmit atbildīgiem un motivētiem Jelgavas jauniešiem (15.-25.g.v.) tiks piedāvāts bez maksas apgūt Neformālās izglītības programmu „PilnveidojiES” (30% teorija un 70% prakse), ko organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde, kas notiks SIP (Skolotāju iela 8) vai arī citās vietās, vienu reizi nedēļā, trešdienās no plkst. 15:30- 17:00. Sīkāka informācija - www.sip.jelgava.lv

Mērķis: jauniešu zināšanu un prasmju pilnveidošana, viņu iniciatīvu un līdera prasmju attīstības veicināšana, brīvprātīgā darba veikšanas izpratnes un kvalitātes celšana.

Apmācības ilgums ir 37,5 stundas.

Šīs apmācības domātas Tev, ja vēlies:

• iepazīt labāk sevi, esot kopā ar dažādiem cilvēkiem;
• uzlabot prasmes izteikt domas un attīstīt savu ideju, to prezentēt;
• ieklausoties sevī, mācīties domāt, analizēt un pieņemt lēmumus;
• uzzināt, kāda veida prasmju pilnveidošana var palīdzēt Tev sasniegt personīgos mērķus!

Programmas saturs:

 1. Es un grupa

·        Komandas darbs

·        Es un grupa: mūsdienīgs pieprasījums

·        Laika un sevis menedžments

2. Komunikācijas prasmes

·        Runas kultūra, etiķete

·        Viedokļa formulēšanas māksla  

·        Prasmes diskutēt un pārliecināt

·        Prezentācijas prasmes

3. Pasākumu organizēšana un projektu vadība

·        Projektu vadība

·        Reklāmas organizēšanas pamati

·        Producenta meistarība

·        Pasākuma plānošana un organizēšana       

4. Kopsavilkums un nākotnes perspektīvas

·        Koučings

·        Personīga un grupas pilnveidošana

·        Līderība

·        Izvērtēšana, noslēgums

 

Programmas apguves rezultātā izglītojamais saņem Apliecinājumu par dalību.

Pieteikuma anketa un nodarbību grafiks pielikumā!

Pretendentiem uz apmācību ir jāaizpilda pieteikuma veidlapu un jānosūta līdz š.g. 20. septembrim uz e-pastu : jelena.grisle@dome.jelgava.lv . Par atlases rezultātiem tiks paziņots katram pretendentam individuāli uz e-pastu 24.09.2018.

Neformālas izglītības programma jauniešiem „PilnveidojiES” tiek īstenota JPPA SIP budžeta ietvaros un tās autore – Jeļena Grīsle, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste. Tālr. uzziņām: 63022724