search

Erasmus+ projekta ”ICT IN ACTIVE LEARNING AND TEACHING-INSPIRING, CHALLENGING, TERRIFIC” sanāksme Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

7. Oktobris, 2018

Erasmus+ projekta ”ICT IN ACTIVE LEARNING AND TEACHING-INSPIRING, CHALLENGING, TERRIFIC” sanāksme Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Jelgavas Valsts ģimnāzijā no 2018. gada 7.-14. oktobrim tiek organizēta Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta  ”ICT IN ACTIVE LEARNING AND TEACHING-INSPIRING, CHALLENGING, TERRIFIC” mācību vizīte- sanāksme.

Jelgavas Valsts ģimnāzijā ieradīsies 12 skolotāji un 22 skolēni no Portugāles, Itālijas, Beļģijas, Nīderlandes, Polijas un Turcijas.

Projekta ietvaros Jelgavas Valsts ģimnāzijas valodas skolotāji rādīs stundas viesiem un partnerskolu skolotāji vadīs stundas Latvijas skolēniem. Pirmdien, 8.oktobrī, 4.stundā viesi vēros stundas pie D.Špakovskas (matemātika, 7.m1,) L.Sabules (bioloģija 8.b), G.Dravenieces (latviešu val. 9.kl.), 5.stundā viesi vēros stundas pie J.Dūrēja (matemātika 8.m,), K.Daģis (fizika 8.d), A.Ozoliņa (angļu val. 8.b).

Trešdien,10.oktobrī, skolā tiek organizēta IKT konference, kurā meistardarbnīcas vadīs un pieredzē dalīsies gan Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji, gan viesi. Konferencē piedalīsies arī Jelgavas izglītības iestāžu vadītāji un viesi no Dobeles sākumskolas.

Piektdien, 12.oktobrī visas dienas garumā skolēniem tiks organizēta starptautiskā olimpiāde- kopīga darbošanās, kurā būs iespēja demonstrēt nedēļas laikā apgūtās sadarbības prasmes.

Tā kā skolēni dzīvos ģimenēs, īpaši nozīmīgs būs noslēguma pasākums piektdienas vakarā,  kad skolā tiks aicinātas viesģimenes. Tā būs iespēja pateikties par atbalstu un skolēnu uzņemšanu ģimenē. Viesiem tiks piedāvāta iespēja iepazīt latviešu tautas kultūras tradīcijas folkloras kopas “Dimzēni” vadībā.

Nedēļas laikā skolēniem tiks organizēti dažādi sadarbības pasākumi, viesiem būs iespēja iepazīties ar Jelgavas pilsētas skaistākajām un nozīmīgākajām vietām un objektiem, paviesoties Karameļu darbnīcā, apskatīt Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Lai parādītu mūsu tautas tradīcijas, viesi tiek aicināti uz lauku sētu “Caunītes”, kur kopā cepsim maizi un vakarēsim.