search

Ziemassvētki mācību stundās

Autors: Agita Ozolina, Gunita Draveniece

17. Decembris, 2018

Ziemassvētki mācību stundās

Ikviens skolotājs laiku pa laikam uzdod sev jautājumu, ko varu darīt jau tagad, gatavojoties pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai skolā.

Pēc jaunā standarta skolotāja pamatuzdevums ir mērķtiecīgi virzīt bērnu un jauniešu kompetenču attīstību saskaņā ar viņu individuālās attīstības, mācīšanās, personības un sociālās izaugsmes vajadzībām, patstāvīgi vai sadarbībā ar kolēģiem veidot atbalstošu mācību vidi, plānot un īstenot mācību procesu atbilstoši skolēna attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī izvērtēt, plānot un pilnveidot savu profesionālo kompetenci. (https://www.skola2030.lv/single-post/2018/11/08/Padar%C4%ABt-m%C4%81c%C4%AB%C5%A1anos-redzamu-%C5%A1eit-un-tagad)

Pirmdien, 17.12.2018, beidzās kopīgs sadarbības cikls “Ziemassvētki”, kuru 7.klasē realizēja Jelgavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Gunita Draveniece un Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Sanita Titova.

Literatūras stundās skolēni gan grāmatās, gan digitālajā vidē meklēja informāciju par Ziemassvētku tradīcijām un tradicionālajiem ēdieniem un galda kultūru, lasīja pasakas, izrakstīja teicienus, sakāmvārdus un elektroniskajā dainu skapī atrada tautasdziesmas. Darba gaitā skolēni izpētīja, ka Ziemassvētku tradicionālie gardumi bija rauši un pīrāgi.

Mājturības stundās skolēni jau bija runājuši un meklējuši informāciju par dažādiem galda klāšanas veidiem, apzinājuši tradicionālās raušu un pīrāgu receptes.

Konditorejas stundā katrs skolēns izvēlējās vienu tautasdziesmu, ko pēc tam, vakarējot pie galda, izteiksmīgi nodeklamēja. Tā skolēni mācījās jēgpilnu sarunu organizēšanu pie galda. Praktiskajā daļā skolēni strādāja grupās, kuru uzdevums bija izcept pīrāgus, piparkūkas, kanēļmaizītes un sklandraušus. Sklandraušu gatavošanas meistardarbnīcu vadīja literatūras skolotāja Gunita Draveniece. Otrās stundas vidusdaļā skolēni bija saklājuši galdu saviesīgam pasākumam, sasēdušies. Pēc literatūras skolotājas uzaicinājuma katrs norunāja savu tautasdziesmu, cits apsmējās par apdziedāšanās dziesmu (tādas bija divas – viena par puišiem, otra par meitenēm) saturu, cits jau smējās pats, lasot t.dz., kā meitas Ziemassvētku vakarā sver kaķi un zīlē. Bija arī sarunas par ķekatniekiem. Katram skolēnam bija iespēja pagaršot citas grupas veikumu, izteikt viedokli. Pēc vakarēšanas skolēni dalījās ar gardumiem, nokopa galdu un devās uz nākamo stundu.

Nākamajās mājturības stundās tiks organizēts skolēnu pašvērtējums un savstarpējais darba izvērtējums. Literatūras stundā skolotāja aicinās brīvlaikā mājās izmēģināt arī citu folklorā pieminēto raušu (kaņepju rausis, piena rausis utt.) cepšanu un procesu fiksēt fotogrāfijās.

Tā īsā laikā tika realizēts standartā noteiktais mērķis: Attīstīt pieredzi patstāvīgi, radoši un argumentēti interpretēt pagātnes un mūsdienu notikumus.

Stundu vēroja A.Ozoliņa, I.Dukule, A.Freiberga