search

Nāc uz Skaliņiem!

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

24. Janvāris, 2019

Nāc uz Skaliņiem!

Laipni gaidītas 7.- 9. klases meitenes korī!

mēģinājumi ceturtdienās plkst. 14.35 *

145. kabinetā **

* ja vairāk stundas, tad nāc pēc tām

** vai info vaicāt dežūrtantei