search

Nodarbinātība vasarā

Autors: Santa Ločmele

9. Aprīlis, 2019

Nodarbinātība vasarā
Foto: www.hiveage.com

Izglītojamo vasaras nodarbinātības programmai skolēni varēs pieteikties 2019.gada 10.- 30.aprīlim. Jautājumu gadījumā griezties pie skolas sociālās pedagoģes Santas Ločmeles 322-5.kab.