search

Vides aizsardzība un mēs

Autors: Anete Štolca

29. Aprīlis, 2019

Vides aizsardzība un mēs

26.aprīlī 8.m klases skolēni Sanija Linde, Dans Ločmelis un Daniels Auziņš kopā ar bioloģijas skolotāju Aneti Štolcu piedalījās Erudīcijas konkursā Jelgavas pilsētas 7.-8. klašu skolēniem“Vides aizsardzība un mēs" finālā

Konkursa rīkotāji Biedrība “Attīstība. Izglītība. Izaugsme” pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pasūtījuma organizēja erudīcijas konkursu Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 7.- 8. klašu skolēniem “Vides aizsardzība un mēs” Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā” (DERMR, LLI-232) ietvaros.

 

Konkursa mērķis:

• veidot skolēnu izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, īpaši uzsverot kūlas dedzināšanas postošo ietekmi uz dabu un apkārtējo vidi;

• sekmēt skolēnu iesaistīšanos vides aizsardzībā ikdienā;

• sekmēt skolēnu savstarpējo sadarbību un radošumu.

 

Skolēni atbildēja uz 25  jautājumiem, par vides aizsardzību, ugunsdrošību, otrajā daļā skolēni iejutās ugundzēsēju lomās, jo uz ātrumu bija jāietērpjas formā, un jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar ugunsdrošību.

Brīvajā laikā skolēni piedalījās "Password" eksperimentos un iepazinās ar jaunāko ugundzēsēju tehniku. 

 

8. m klases komanda ieguva 2. vietu un balvā visa klase dosies uz "Techlab Password", kurā varēs piedalīties zinātnes un tehnoloģiju nodarbībās.