search

"Be InteresTED" Erasmus+ projekta sanāksme Vācijā

Autors: Artūrs Lukjanovs

27. Maijs, 2019

"Be InteresTED"  Erasmus+ projekta sanāksme Vācijā

No 2019. gada 31.martam- 6. aprīlim tika organizēta Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projektā “Be InteresTED” mācību vizīte-sanāksme, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no projektā iesaistītajām dalībvalstīm – Vācijas, Turcijas, Čehijas, Itālijas, kā arī 1 skolotājs un 6 skolēni no Jelgavas Valsts ģimnāzijas. Projekts notika Vācijā, Minhenē.

Tikšanās galvenais mērķis bija pilnveidot skolēnu runāšanas prasmes. Tas tika darīts konferencē, kurā katrs skolēns uzstājas ar savu runu. Publiskās runas bija nepieciešams sagatavot balstoties uz norādīto modeli, kā arī visas runas tika filmētas. Projekta ietvaros skolēni iesaistījās arī simulācijas spēlē, kur katram skolēnam bija jāpārstāv konkrēta valsts, un kopā skolēniem vajadzēja risināt būtiskākās 21.gs problēmas. Partnerskolu skolotāji vadīja stundas Vācu skolēniem.

Skolēniem bija iespēja iepazīstināt parējos dalībniekus ar savu skolu aktivitātēm. Katra valsts bija sagatavojusi video materiālu. Kā arī, skolēniem bija iespēja piedalīties mācību procesā, apmeklēt stundas Vācijā.

            Partnerskolu skolotāji analizēja skolēnu runas, konferences kvalitāti, kā arī izplānoja nākamo tikšanas reizi. Katram skolotājam bija iespēja izteikties un dalīties ar pieredzi, sniegt atgriezenisko saiti.  

            Nedēļas laikā skolēniem un skolotājiem tika organizēti visdažādākie pasākumi, lai iepazītos ar Vācijas kultūru, skatiem un vēsturi. Visspilgtāk atmiņā palikusi ekskursija par Minhenes vecpilsētu, kā arī brauciens uz Noišvānšteinas pili.  

            Liela nozīme tika veltīta noslēguma pasākumam piektdienas vakarā, jo skolēni dzīvoja viesģimenēs. Šis vakars bija lieliska iespēja gan skolēniem, gan skolotājiem pateikt paldies laipnajiem un izpalīdzīgajiem vecākiem.