search

"Be InteresTED" Erasmus+ projekta sanāksme Čehijā

Autors: Artūrs Lukjanovs

2. Jūlijs, 2019

"Be InteresTED" Erasmus+ projekta sanāksme Čehijā

No 2019. gada 24.jūnijam- 26. jūnijam tika organizēta Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projektā “Be InteresTED” mācību vizīte-sanāksme, kurā piedalījās skolotāji no projektā iesaistītajām dalībvalstīm – Vācijas, Turcijas, Čehijas, Itālijas, kā arī 2 skolotāji no Jelgavas Valsts ģimnāzijas. Projekts notika Čehijā, Tršebīčā.

Ar tikšanos Čehijā noslēdzās projekts, kurš ilga divus gadus. Galvenais mērķis pēdējā tikšanas reizē bija, izveidot atskaiti par projektā paveikto darbu, aprakstīt rezultātus un ieguvumus. Komandai strādājot kopā mērķis tika sasniegts. Skolotājiem arī bija iespēja dalīties ar savu pieredzi un ieteikumiem. Projekta galvenais mērķis bija palīdzēt skolēniem uzlabot publiskās runāšanas prasmes, sagatavojot runas, kas balstītas uz Ted Talks modeli.

Balsoties uz aktivitātēm un atgriezenisko saiti, anketu, kas tika izsniegta visiem skolniekiem, kuri piedalījās projektā var secināt vairākus būtiskus faktus. Nozīmīgākais no tiem, ka šāda veida aktivitātes, kur skolēni uzstājas publikas priekša ar sagatavotām runām, pilnveido skolēnu runāšanas prasmes. Skolēni arī komentē par to, cik būtiski ir pirms runām sagatavot plānu vai tekstu,  kas uzlabo skolēnu gatavību. Kā arī skolēni izceļ ideju, ka strādājot vidē, ar citām kultūrām, piespiež skolēnus izmantot savas angļu valodas prasmes.

Liela nozīme tika veltīta noslēguma pasākumam trešdienas vakarā, kur visiem skolotājiem bija iespēja pateikt paldies un atvadīties no jaukās un čaklās komandas.