search

MOT Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

28. Augusts, 2019

MOT Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Jelgavas Valsts ģimnāzija jau no 2017./18.mācību gada  ir pievienojusies 39 skolu saimei, kuras savā skolā realizē MOT programmu. Šī gada devīto klašu skolēni būs pirmie, kas būs realizējuši visu programmu. Šogad mūsu saimei piebiedrojas divi brīvprātīgie- Andris un Juris, kuri vadīs nodarbības 7.klasēs. Pirmās nodarbības plānotas 25. un 26.septembrī. Pirms tam 13. un 18.septembrī uz skolu aicināsim vecākus, lai iepazīstinātu viņus ar MOT programmas principiem. 

Kas ir MOT?

MOT ir iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Tā balstīta universālās cilvēciskās vērtībās, kas jauniešos stiprina:

Drosmi dzīvot jeb atļaušanos sapņot lielus sapņus un mērķtiecīgi strādāt, lai tos piepildītu. Mēs varam paveikt visu, kam mēs ticam.
Drosmi rūpēties par līdzcilvēkiem un palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti.
Drosmi pateikt “nē” jeb atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam.

Mēs ticam, ka:
drosme dzīvot pašam, drosme rūpēties par citiem un drosme pateikt nē ir atslēga uz pilnvērtīgu, piepildītu dzīvi un labāku sabiedrību.

Mūsu vīzija ir:
sabiedrība, kuru veido spēcīgi, atvērti un par sevi pārliecināti cilvēki.

Mūsu mērķis ir:
stipra jaunatne, kas izdara apzinātas izvēles un tic savām spējām.

Rūpīgi izstrādātās nodarbības, kā arī īpaši izraudzīti un apmācīti treneri veido pamatu, lai šīs vērtības nostiprinās un ir klātesošas jauniešu rīcības izvēlē. Principi, kā to sasniegt, ir rīkoties proaktīvi, vairot pozitīvo, uzlūkot cilvēku kopumā, sadarboties ar atbildīgiem attieksmes veidotājiem, iesaistīt jauniešus un to visu darīt mūsdienīgi, radoši un sirsnīgi.

Programmu veido 12 interaktīvu nodarbību cikls 13 – 16 gadus veciem jauniešiem jeb 7.- 9. klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. Nodarbības vada MOT treneri – gan skolotāji, gan brīvprātīgie citu profesiju pārstāvji. MOT trenera svarīgākās īpašības – aizrautīgs, mūsdienīgs, radošs un sirsnīgs. Katra nodarbība ilgst aptuveni 120-150 min un ir iekļauta mācību stundu laikā.

Tulkojumā no norvēģu valodas “mot” nozīmē “drosme”. Tā ir viena no cilvēka svarīgākajām īpašībām, lai spētu dzīvot pilnvērtīgi savu dzīvi un iekļauties sabiedrībā. Tāpēc tieši drosme ir MOT filozofijas stūrakmens, absolūts priekšnoteikums, lai mēs spētu realizēt savu iekšējo vērtību sistēmu konkrētā rīcībā. Pētījumi rāda, ka MOT programmas absolventi prot vieglāk veidot savu dzīvi, jūtas drošāki un pārliecinātāki, un viņiem šķiet pašsaprotami rūpēties par apkārtējiem. Jauniešos ir atmodināta dabiska nepieciešamība saskatīt cilvēkos labo, izcelt un vairot to.

www.mot.lv