search

Eiropas Sociālā fonda projeks Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Autors: Ruta Matrosova

26. Septembris, 2019

Eiropas Sociālā fonda projeks Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

25.septembrī Jelgavas Valsts ģimnāzijā notika pieredzes apmaiņas seminārs projekta koordinatoriem no Liepājas pilsētas izglītības iestādēm.