search

"Es gribu veidot savu profesionālo identitāti"

Autors: Inita Jankeviča

9. Oktobris, 2019

"Es gribu veidot savu profesionālo identitāti"

Karjeras attīstības atbalsta nodarbības "Es gribu veidot savu profesionālo identitāti" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības ietādēs" ietvaros, 10.klases skolēniem 7.oktobrī tika organizēta tikšanās un nodarbības ar karjeras speciālisti Jolantu Priedi un personības attīstības kouču Reini Širokovu. Pasākuma laikā skolēni meklēja atbildes uz jautājumu: "Ko es gribu"? Apzinājās savas intereses, vērtības un vēlmes. Atbildes palīdzēja atrast radošas personības, lai, plānojot par nākotni un personisko izaugsmi, izglītojamie spētu novērtēt savas prasmes, zināšanas, spējas un resursus. Skolēni aktīvi līdzdarbojās, mēģināja apzināties savas intereses un pilnveidoja savu identitāti.