search

Skolēni izzina ārsta profesijas specifiku

Autors: Inita Jankeviča, Marija Nelsone, Marita Asarīte

18. Oktobris, 2019

Skolēni izzina ārsta profesijas specifiku

Tā kā Jelgavas Valsts ģimnāzijā  vidusskolas posmā ir klases, kurās skolēni mērķtiecīgi izvēlējušies dziļāk apgūt bioloģiju un ķīmiju, tad karjeras nedēļas ietvaros šo klašu skolēniem bija iespēja tikties ar skolas absolventi - ārsti Lieni Bērzi. Viņa pastāstīja, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas šajā profesijā, cik liela nozīme ir bioloģijai, ķīmijai un fizikai. Liene atbildēja uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem arī par sagatavošanos studijām un studiju laiku.