search

LVM Bioekonomikas skola

Autors: Marija Nelsone

13. Novembris, 2019

LVM Bioekonomikas skola

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Rīgas meži" un Valsts izglītības satura centru orgnizē vidusskolēniem stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu.

Konkursa nolikums - https://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam/stipendijas