search

Eņģeļu egle

Autors: Marita Asarīte

19. Novembris, 2019

Eņģeļu egle

Sagādāsim  cilvēkiem prieku! Līdz 6.decembrim paciņas nogādāt pie skolas sociālā pedagoga.

Labdarības akcijas „Eņģeļu egle” noslēguma pasākums notiks 5.12.2019. plkst. 16.00 Driksas ielā pie kafejnīcas „Silva”, kurā tiks rotāta Eņģeļu egle.

 

Šogad plānots dāvāt Ziemassvētku prieku jau 350 Jelgavas iedzīvotājiem (no tiem 230 vientuļie pensionāri un 120 bērni ar īpašām vajadzībām vai maznodrošinātajām ģimenēm).

Kopā mēs varam paveikt daudz! Lai mierīgs un svētpilns  Ziemassvētku gaidīšanas laiks!