search

Iepazīsti Latvijas Kultūras akadēmiju

Autors: Inita Jankeviča

17. Janvāris, 2020

Iepazīsti Latvijas Kultūras akadēmiju

12. februārī visā Latvijā norisināsies ikgadējā karjeras izglītības akcija “Ēnu diena”. Jau sesto gadu šajā akcijā piedalās arī Latvijas Kultūras akadēmija (LKA), aicinot skolēnus iepazīties ar vairāk nekā 10 profesijām un to specifiku LKA akadēmiskajā un radošajā vidē.

Skolēnu pieteikumi ēnot speciālistus kādā no šajā gadā piedāvātajām vakancēm tiks pieņemti līdz 3.februārim: https://enudiena.lv/apskatit/enu-devejs/1143

2020. gada Ēnu dienā skolēniem būs iespēja ēnot LKA rektori Rūtu Muktupāvelu, LKA prorektori zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāju Andu Laķi, Audiovizuālās mākslas katedras vadītāju Daini Juragu, Skatuves mākslas katedras vadītāju Zani Kreicbergu, Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītāju, profesoru un literatūrzinātnieku Raimondu Briedi, E.Smiļģa Teātra muzeja vadītāju un profesoru Jāni Siliņu, Rīgas Kino muzeja vadītāju Ievu Andžāni, LKA studējošo pašpārvaldes vadītāju un bakalaura programmas "Radošās industrijas" studenti Tīnu Žmuidu, horeogrāfi un bakalaura studiju programmas “Laikmetīgā māksla” vadītāju Olgu Žitluhinu, lektori un bakalaura studiju “Starpkultūru sakaru” specializācijas “Latvija – Ziemeļvalstis” vadītāju Signi Kazāku, LKA pasniedzēju un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāju Astrīdu Roguli.

LKA var lepoties ar diviem muzejiem – E. Smiļģa Teātra muzeju un Rīgas Kino muzeju, Ēnu dienas dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par muzeja vadītāju darba ikdienu, iepazīties ar to, kā norit muzeja izglītojošais darbs, kā tiek plānotas izstādes un pasākumi, un ko dara muzeja krājuma pētnieki. Ēnas varēs izsekot muzeja vadītāju, izstāžu un pasākumu kuratoru, muzejpedagogu un krājuma darbinieku ikdienai un uz dienu tuvāk iepazīt Latvijas kino un teātra vēsturi. Savukārt Astrīda Rogule aicinās skolēnus paviesoties 11. decembrī atklātajās Pulka ielas krātuvēs, kas ir vienas no modernākajām muzeja priekšmetu glabātuvēm Baltijā, atklājot, kur atrodas māksla, kamēr tā nav eksponēta muzejos un izstāžu zālēs.

Pirmo reizi būs iespēja kļūt par ēnu vienai no aktīvākajām studentēm Latvijas Kultūras akadēmijā – studējošo pašpārvaldes vadītājai Tīnai Žmuidai. Ēnu dienā ikvienam būs iespēja uzzināt, ko dara studējošo pašpārvalde augstskolā, piedalīties pašpārvaldes sēdē un Valentīna dienas balles plānošanā.

Ēnu dienā skolēniem durvis vērs arī trīs LKA katedras – Audiovizuālās mākslas, Skatuves mākslas un Kultūras teorijas un vēstures katedras –, aicinot skolēnus ēnot to vadītājus Daini Juragu, Zani Kreicbergu un Raimondu Briedi, kas iepazīstinās ar savu darba ikdienu visos līmeņos: koordinējot katedras darbu, lasot lekcijas, vadot vietējus un starptautiskus projektus un vadot LKA studiju programmas. Ja tev ir jautājumi par studijām bakalaura programmās “Audiovizuālā mākslas”, “Dramatiskā teātra aktiera māksla” vai “Kultūras un mākslu studijas”, tad katedru vadītāju ēnošana būs īstā izvēle.

Dalība Ēnu dienā LKA nav tikai iespēja uz pāris stundām ielūkoties akadēmiskā personāla darba ikdienā, no malas vērojot lekciju norisi vai radoša darba tapšanu. Tā ir iespēja iekļauties procesā un, nepastarpināti, kontaktējoties ar personībām, kas sevi jau pierādījušas Latvijas un starptautiskā kultūras vidē tādās jomās kā kino, māksla un teātris, iegūt praktisku pieredzi, kas pēc vidusskolas beigšanas varētu būt noderīga, izvēloties turpmākās izglītības iespējas.

Latvijas "Ēnu dienu" organizē biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement – Young Enterprise Latvija". Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

 

Papildu informācija:

Aija Lūse,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
_______________________________

Latvijas Kultūras akadēmija
67114807, 29107218

www.lka.edu.lv 
instagram.com/lkakademija/
facebook.com/LKAkademija

twitter.com/LKAkademija