search

Vidusskolniece Juta RSU laboratorijā pēta zeltaino stafilokoku

Autors: Rīgas Stradiņa universitāte

30. Janvāris, 2020

Vidusskolniece Juta RSU laboratorijā pēta zeltaino stafilokoku

Rudens semestrī ik nedēļu divas pēcpusdienas Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece
Juta Nikiforova mēroja ceļu uz Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), lai laboratorijā pašrocīgi pētītu
baktēriju Staphylococcus aureus izplatību savu skolasbiedru vidū. Juta ir viena no tiem
vidusskolēniem, kas Zinātniski pētnieciskā darba (ZPD) izstrādē mērķējuši augstāk un savus
pirmos soļus pētniecībā spēruši universitātes mācībspēku vadībā, un šī mērķtiecība ir
atmaksājusies, Jutai darbu nupat aizstāvot ar vērtējumu “izcili”. RSU docētāji ik gadus vada
vairākus desmitus šādu darbu gan jauniešiem no izglītojošā projekta Jauno mediķu akadēmija,
gan citiem ieinteresētiem vidusskolēniem no visas Latvijas, tostarp no RSU sadarbības skolām –
Rīgas 41. vidusskolas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas.

“Staphylococcus aureus ir bīstama ne tik daudz pašiem nēsātājiem, kuri parasti nesaslimst, bet
apkārtējiem, kuriem var tikt veicināta saslimšana, piemēram, ar pneimoniju, brūču infekcijām vai
kādu citu smagu slimību, kas var izraisīt pat letālas sekas,” stāsta Juta. Lai noskaidrotu šīs
baktērijas izplatību 13-18 gadus vecu skolasbiedru vidū, meitene ievāca paraugus no 190
jauniešiem. Pateicoties augstskolas laboratorijas aprīkojumam, Juta ar iegūtajām deguna
uztriepēm varēja veikt trīs komplicētus testus. Skolniece atzīst, ka veikt ZPD augstskolas vidē
nozīmēja ievērojami izkāpt no savas komforta zonas, taču vienlaikus viņa šo vērtē kā iespēju
sasniegt augstākas virsotnes. “Te bija iespējas, kuras es skolā nevarētu īstenot, jo skolā nav tāda
aparatūra kā universitātes laboratorijā,” stāsta Juta.

Ar zinātniski noskaņotiem vidusskolēniem RSU strādā virkne mācībspēku, tostarp arī docents,
Medicīnas fakultātes prodekāns Ingus Skadiņš, kurš skolēnu pirmajos soļos zinātnē asistējis jau
gadiem un ir novērojis, ka jaunieši, kas jau vidusskolā atrod ceļu uz augstskolu, ir ļoti motivēti. “Tie
ir jaunieši, kas ZPD paredzēto laiku netver kā brīvdienu un papildus izklaižu iespēju, bet kā laiku
sev nozīmīgam zinātniskam pētījumam. Šie jaunieši, iespējams, būs nākotnes doktoranti un kļūs
par izciliem zinātniekiem,” stāsta I.Skadiņš.

Viņš uzskata – lai sasniegtu izcilus rezultātus ZPD, izvēlētajai tēmai ir ne vien jāpatīk, bet tā ir pat
jāmīl. Vienlaikus šie jauniešu pirmie soļi zinātnē attīsta virkni īpašību, kas būtiskas dzīvē kopumā.
“Pētniecība māca disciplīnu, spēju sevi organizēt, veicina darba spējas, audzina atbildības sajūtu
un paplašina redzes loku. Pētniecībā neviens nedzen un neuzstāj, ir jāmāk sevi organizēt, strādāt,
pieņemt atbildīgus lēmumus, nepamest un pabeigt,” uzsver I.Skadiņš.

Tikmēr Juta ir pateicīga docentam Skadiņam gan par ieteikto tēmu, gan padomiem un atbalstu
pētījuma izstrādes laikā. “Baktērijas ir mums visapkārt, un viens no veidiem, kā izvairīties no tām,
ir strikti ievērot personisko higiēnu,” viņa secina, piebilstot, ka savu nākotni saista ar medicīnas
studijām.