search

Apsveicam Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences laureātus!

Autors: Alda Spirģe

7. Aprīlis, 2020

Apsveicam Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences laureātus!
Foto: pexels.com
1.vietas laureāti  
Klāvs Šteinburgs 11.B Matemātika Divu vienādu cilindru šķēlumā ievilkta taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana atkarībā no cilindra rādiusa un taisnstūra paralēlskaldņa augstuma Liene Krieviņa
Loreta Abakoka 11.A1 Valodniecība un literatūrzinātne Salīdzinājumu tulkojuma kvalitāte Noras Ikstenas “Soviet milk”un “Moloko materi” Gunita Draveniece
Amanda Benķe 11.M Socioloģija Profesijas izvēli ietekmējošie faktori dažādu paaudžu skatījumā Jānis Ķusis
Dārta Katrīna Birkmane Sintija Stalidzāne 11.M 11.A1 Psiholoģija Jauniešu komunikācija un sociālās iemaņas saskarsmē Judīte Iliško
2.vietas laureāti  
Matīss Kaltigins 11.M Matemātika Sakarību formulēšana harmoniskā vidējā matricā Līva Ozola
Sandra Turka 11.B Ķīmija Medus kvalitātes rādītāji Andris Jeminejs
3.vietas laureāti  
Gunta Kļava 11.M Datorzinātnes un informātika Izglītojošās spēles izveide matemātikā 1. klasei Inga Viļumsone
Juta Nikiforova 11.M Bioloģija Staphylococcus aureus sastopamība skolēnu vidū vecuma grupā no 13 līdz 18 gadiem J Ingus Skadiņš
Nils Mediņš 11.B Medicīna un veselības zinātne Automātiskā ārējā defibrilatora lietošanas spējas Jelgavas Valsts Ģimnāzijas un Jelgavas tehnikuma skolēnu vidū Eva Mediņa

 

 Speciālbalvas

Balvas piešķīrējs Par ko Balvas saņēmējs Par darbu Balvas apraksts
Rīgas Tehniskā universitāte Par izstrādāto darbu matemātikas zinātnē Klāvs Šteinburgs Divu vienādu cilindru šķēlumā ievilkta taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana atkarībā no cilindra rādiusa un taisnstūra paralēlskaldņa augstuma Budžeta studiju vieta RTU atbilstoši īpašajiem noteikumiem
Rīgas Tehniskā universitāte Par izstrādāto darbu matemātikas zinātnē Matīss Kaltigins Sakarību formulēšana harmoniskā vidējā matricā Budžeta studiju vieta RTU atbilstoši īpašajiem noteikumiem
Latvijas Universitāte Par oriģinālu un aktuālu darbu socioloģijas zinātnēs Amanda Benķe Profesijas izvēli ietekmējošie faktori dažādu paaudžu skatījumā Zinātniskā konsultācija par interesējošo tēmu socioloģijā un dalība Latvijas Universitātes studentu zinātniskajā konferencē
Latvijas Universitāte Par izstrādātu darbu ķīmijas zinātņu nozarē Sandra Turka Medus kvalitātes rādītāji Dalība vienas dienas praktisko nodarbību ciklā “Ķīmijas eksperimentu metodika”
Liepājas Universitāte Par izstrādāto darbu valodniecībā un literatūrzinātnē Loreta Abakoka Salīdzinājumu tulkojuma kvalitāte Noras Ikstenas “Soviet milk”un “Moloko materi” Atbalsts zinātniskā raksta sagatavošanai un publicēšanai Liepājas Universitātes humanitāro un mākslas zinātņu žurnālā “Scriptus Manet”