search

Lepojamies

Autors: Inese Bandeniece

6. Oktobris, 2020

Lepojamies

Jelgavas Valsts ģimnāzijai "Zelta grauds" un naudas prēmija 5000 eiro vidējās izglītības pakāpē par jaunas sistēmas izstrādi skolas darbības plānošanā, lai veiksmīgi īstenotu kompetencēs balstītu izglītību.

Paldies visai JVĢ saimei par ieguldījumu.