search

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts " Show Courage" (projekta numurs 2020-1-TR01-KA229-093046_4)

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts " Show Courage" (projekta numurs 2020-1-TR01-KA229-093046_4)

Erasmus+ projekts "Show Courage"

Projekta Nr. 2020-1-TR01-KA229-093046_4

Projekta īstenošanas laiks: 1.10.2020.- 30.09.2022.

Projektam piešķirtais finansējums: 29708,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Agita Ozoliņa (tel.29151882, e-pasts: ozolinaagita@gmail.com)

Projekta partneri:

Namik Karamanci Fen Lisesi- Turkey

Jelgavas Valsts ģimnāzija- Latvia

Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho- Portugal 

 Luis, José Manuel y Antonio Molina Galdeano C.B.- Spain

 lycée général et technologique de Bellevue- France

Vietējie partneri: 

Jelgavas pilsētas un novada skolas un Latvijas Valsts ģimnāzijas


Projekta mērķauditorija:

skolēni (13-16 g.v.jaunieši)
klašu audzinātāji, MOT treneri

Projekta mērķis:

Iesaistīt skolēnus reālajā dzīvē kā jauniešus, kuriem ir augsta pašapziņa un spēja strādāt komandā, kuri var brīvi izteikt savas domas un ir jatbildīgi pret apkārtējo vidi un sabiedrību.


Projekta prioritātes:

- izvairīties no apcelšanas, bullingošanas, kā veicināt ikviena iekļaušanos kolektīvā;

- apgūt 3 vērtības- drosmi pateikt "nē", rūpēties un dzīvot;

- attīstīt ikvienā līderisma, sadarbības, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmes.

- pārnest nodarbībās apgūtās prasmes uz reālo dzīvi.

- radīt un attīstīt skolēnos piederības sajūtu Eiropas pilsoņu kopienai.

Projekta rezultāti: 

1. Projekta mājaslapa eTwinning platformā: https://twinspace.etwinning.net/126182/pages/page/1143929

2. Metodoloģiskie materiāli: 

1. Pētījums/aptauja par sociālajām problēmām un apgūstamajām prasmēm.

2. Programma " Show courage" (Izrādi drosmi), kas attīsta jauniešu radošumu, līderismu, problēmu risināšanas prasmes, līderismu un sadarbības prasmes.

3. Digitālā grāmata ar 12 stundu/nodarbību plāniem (metodoloģija, paņēmieni, resursi, aktivitāšu apraksti)

4. Programma ar neformālām aktivitātēm, kas ļauj skolēniem izpaust līderisma prasmes, kļūt par treneriem.