search

Projekti

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekts "Mācīties, lai mācītu" Nr.2020-1-LV01-KA101-077212

Erasmus+ projekts "Mācīties, lai mācītu" Projekta nr. 2020-1-LV01-KA101-077212 Projekta laiks: 24 mēneši, 1.09.2020.- 31.08.2022. Projekta budžets: 91209,00 Euro Projektā iesaistīto dalībnieku skaits: 44 Projekta dalībnieki: Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji, darbinieki, atbalsta personāls Projekta partneri: Turcija, Francija, Spānija, Grieķija, Nīderlande

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts " Show Courage" (projekta numurs 2020-1-TR01-KA229-093046_4)

Erasmus+ projekts "Show Courage" Projekta nr. 2020-1-TR01-KA229-093046_4 Projekta laiks: 24 mēneši, 1.10.2020.- 30.09.2022. Projekta budžets: 29708,00 Euro Projekta dalībnieki: 13-16 gadus veci jaunieši. Projekta partneri: Turcija, Latvija, Francija, Spānija un Portugāle.

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts " coMUNity" (projekta numurs 2019-1-TR01-KA229-075482_3)

Erasmus+ projekts "coMUNity" Projekta nr. 2019-1-TR01-KA229-075482_3 Projekta laiks: 24 mēneši, 1.09.2019.- 31.08.2021. Projekta budžets: 23927,00 Euro Projekta dalībnieki: 16-18 gadus veci jaunieši. Projekta partneri: Turcija, Latvija, Polija, Itālija un Čehija.

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" paredz iesaistīt vismaz 80% Latvijas pašvaldību, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai izglītības iestādēs ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts " Be interesTED"

Erasmus+ projekts plānots 24 mēnešiem. Projektā darbosies 16-18 gadus veci jaunieši. Projekta mērķis ir TED sarunas integrēt mācību procesā, palīdzēt skolēniem uzlabot angļu valodas zināšanas un prasmes: uzlabotu izrunu, klausīšanās prasmes, vārdu krājumu, valodas lietošanas, rakstīšanas un prezentācijas prasmes. Projekta partneri ir: Turcija (2 skolas), Latvija, Portugāle, Itālija un Čehija.

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

No 2017. gada 1. marta Valsts izglītības attīstības aģentūra pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1. janvāris – 2020. gada 31. augusts Arī mūsu skola ir iesaitījusies šajā projektā

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts "ICT in Active Learning & Teaching-Inspiring, Challenging, Terrific (ICT & ALT)" "IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā- iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši"

Projekts galvenais uzdevums ir saprast un mēģināt mainīt mācību stundas, kur skolēns ir pasīvs klausītājs (10-30%) uz stundām, kur skolēni aktīvi līdzdarbojas, risina problēmas, kas cieši saistītas ar ikdienas dzīvi (75-90%) Projekta laikā skolotāji uzlabos un ieviesīs savā mācību darbā jaunus metodoloģiskos risinājumus, sadarbosies skolas un starptautiskā līmenī, izmantos jaunākos IKT risinājumus stundās un saziņai. Projekta noslēgumā, 2019.gada pavasarī projekta sanāksmes laikā Latvijā, skolēniem tiks organizēta starptautiskā olimpiāde.

Jaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā - IKT valodu stundās

Projekta īstenošanā sadarbosies divu valstu pedagogi: Latvijas un Turcijas. Projekta sadarbības partneri Diyarbakur (Turcija) reģiona nacionālā izglītības pārvalde, Rekabet Kurumu Cumhuriyt dabaszinātņu licejs, Yenisehiras sākumskola un Dicles universitāte. Projekta mērķis ir jaunāko mācīšanas pieeju pētīšana un labāko pieredzes piemēru atklāšana svešvalodu apmācībā 3 posmos: sākumskola, vidusskola, augstskola, izmantojot informāciju tehnoloģijas (IT). Partneri projektā izpētīto un apgūto izmantos digitālo mācību materiālu veidošanai un ieviešanai ikdienas mācību praksē gan projektā iesaistītajās mācību iestādēs, gan pārējās Jelgavas (Latvija) un Diyarbakir (Turcija) izglītības iestādēs.

Veseli un aktīvi jaunieši - Eiropas nākotne

Visi zinām, ka veselība ir vislielākā dzīves vērtība un ikvienam no mums ir svarīgi dzīvot veselīgā vidē. Ar veselīgu vidi mēs saprotam gan apkārtējo vidi, gan ēšanas tradīcijas, gan lietderīga brīvā laika pavadīšanu. Kā dzīvot veselīgi un interesanti? Uz šādu jautājumu, mēģināsim rast kopīgu atbildi ar partneriem no septiņām dalībvalstīm – Latvijas, Polijas, Rumānijas, Portugāles, Spānijas, Bulgārijas un Turcijas. Mūsu projekta „Healthy and Active Teenagers- the Future of Europe” („Veseli un aktīvi jaunieši- Eiropas nākotne”) pamatā ir veselīga dzīvesveida un dažādu Eiropas valstu ēdienu un to gatavošanas tradīciju pieredzes apmaiņa. Projekta pirmajā gadā akcentēsim veselīgas ēšanas paradumus un pareiza uztura nozīmi gan ikdienā, gan svinot svētkus, bet otrajā gadā uzsvars tika likts uz aktivitātēm un lietderīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, jauniešu savstarpējām attiecībām skolā, ārpus skolas, ar vecākiem, ar skolotājiem.