search

Jaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā - IKT valodu stundās

Jaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā - IKT valodu stundās
Projekta nr. 2013-1-TR1-COM13-48818 2
Projekta finansējums: 42322.31 EUR
Projekta mājaslapa: http://ict-languages.weebly.com/
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013.- 31.07.2015.
Sadarbības partneri: Turcija (koordinators), Latvija.
Sadarbības partneri Latvijā: Jelgavas Izglītības pārvalde (koordinators), Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 4.sākumsskola, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte.
Projekta koordinatore: Agita Ozoliņa
 
Ņemot vērā, ka modernās tehnoloģijas ieņem arvien nozīmīgāku vietu izglītības darba ikdienā, šā projekta mērķis bija jaunāko mācīšanas pieeju pētīšana un labāko pieredzes piemēru atklāšana svešvalodu apmācībā 3 posmos (sākumskola, vidusskola, augstskola) izmantojot informāciju tehnoloģijas (IT). Partneri projektā izpētīto un apgūto izmantoja digitālo mācību materiālu veidošanai un ieviešanai ikdienas mācību praksē gan projektā iesaistītajās mācību iestādēs, gan pārējās Jelgavas (Latvija) un Diyarbakir (Turcija) izglītības iestādēs.

Projekta ietvaros abās partnervalstīs tika organizēti IT kursi skolotājiem, konferences, projekta nedēļas skolās skolēniem, stundu vērošanas- semināri gan ar vietējo, gan vieslektoru- skolotāju piedalīšanos.

Projekta ietvaros skolotāji apguva prasmi kā organizēt "efektīvu stundu", vērtēt skolēnu prasmes un iemaņas.

Skolotāji ir sagatavojuši mācību materiālus, skolēni stundu laikā izmanto IT un gatavo materiālus.

Projekta laikā tika organizētas 5 projekta sanāksmes, kuru laikā projkta partneri iepazinās ar partnerskolām, piedalījās un vadīja stundas.

Projekta ietvaros tika izveidota projekta mājaslapa, kurā ir atspoguļots projekta darbs, rezultāti, mācību materiāli.