search

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts " Be interesTED"

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts " Be interesTED"

Projekta Nr. 2016-1-LV01-KA219-022637_1

Projekta īstenošanas laiks: 1.10.2017.- 30.09.2019.

Projektam piešķirtais finansējums: 17 850,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Agita Ozoliņa (tel.29151882, e-pasts: agitaozolina@inbox.lv)

Projekta partneri:

  • Atakum Anadolu Imam Hatip Lisesi (Turcija)- koordinators
  • Jelgavas Valsts ģimnāzija (Latvija)
  • Namık Karamancı Fen Lisesi (Turcija)
  • Städtisches Werner von Siemens Gymnasium (Vācija)
  • Katolické gymnázium Třebíč (Čehija)
  • Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo (Portugāle)
  • Istituto di istruzione Superiore "Curie Sraffa" (Itālija)

Vietējie partneri: 

Jelgavas pilsētas un novada, Dobeles un Auces novada, Olaines novada, Tērvetes novada skolas un Latvijas Valsts ģimnāzijas


Projekta mērķauditorija:

skolēni (16-18 g.)
angļu valodas skolotāji


Projekta prioritātes:

Aktuālu un augsta līmeņa prasmju un iemaņu apgūšana, ietverot pamatprasmes, transversālās prasmes un sociālās prasmes, kā arī uzņēmējdarbības, svešvalodu un digitālās prasmes.

Atbalsts skolām mācību priekšlaicīgas pamešanas un nelabvēlīgu situāciju risināšanai

Projekta mērķi:

Uzlabot skolēnu komunikācijas un uzstāšanās prasmes;

Attīstīt skolēnos prasmi apkopot un pasniegt apkopoto informāciju;

Analizēt populārākās TED satunas

Attīstīt sadarbību un komandas darbu starp skolēniem;

Attīstīt skolēnos patstāvīgas mācīšanās iemaņas;

Radīt un attīstīt skolēnos piederības sajūtu Eiropas pilsoņu kopienai.Projekta mājaslapa (eTwinning Twinspace)