search

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs


Sadarbības partneris: Jelgavas pilsētas dome


Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus


Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 437 184,90 EUR

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas 2.pamatskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 29.augusts (sadarbības līguma noslēgšanas datums) - 2019.gada 31.maijs

Jelgavas Valsts ģimnāzijā projekts sācies ar personīgās izaugsmes treniņu ciklu "JĀdara", kura laikā 8.klašu skolēni atklās un novērtēs savas stiprās puses un talantus, izpratīs, kā izvirzīt un sasniegt savus mērķus, attīstīs pašvadības kompetenci, līdera un komandas spēlētāja prasmes un iemaņas, kā arī komunikācijas prasmes, mācīsies veidot un īstenot projektus, iegūs motivāciju un īstenos sabiedrisku projektu. treniņu cikla aktivitātes beigsies maijā, kad pilsētas svētku nedēļas laikā tiks realizēti izstrādātie skolēnu projekti.