search

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts " coMUNity" (projekta numurs 2019-1-TR01-KA229-075482_3)

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts " coMUNity" (projekta numurs 2019-1-TR01-KA229-075482_3)

Projekta Nr. 019-1-TR01-KA229-075482_3

Projekta īstenošanas laiks: 1.09.2019.- 31.10.2021.

Projektam piešķirtais finansējums: 23927,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Agita Ozoliņa (tel.29151882, e-pasts: ozolinaagita@gmail.com)

Projekta partneri:

Atakum Anadolu Imam Hatip Lisesi (Turcija)- koordinators
Jelgavas Valsts ģimnāzija (Latvija)
Katolické gymnázium Třebíč (Čehija)
Liceum Ogolnoksztalcace im.Mikolaja Kopernika w Ilzy (Polija)
Istituto di istruzione Superiore "Curie Sraffa" (Itālija)

Vietējie partneri: 

Jelgavas pilsētas un novada skolas un Latvijas Valsts ģimnāzijas


Projekta mērķauditorija:

skolēni (16-18 g.)
angļu valodas skolotāji, debašu kluba skolotāji


Projekta prioritātes:

Aktuālu un augsta līmeņa prasmju un iemaņu apgūšana, ietverot pamatprasmes, transversālās prasmes un sociālās prasmes, kā arī uzņēmējdarbības, svešvalodu un digitālās prasmes.

Atbalsts skolām mācību priekšlaicīgas pamešanas un nelabvēlīgu situāciju risināšanai

Projekta mērķi:

Uzlabot skolēnu komunikācijas un uzstāšanās prasmes;

Attīstīt skolēnos prasmi apkopot un pasniegt apkopoto informāciju;

Attīstīt sadarbību un komandas darbu starp skolēniem;

Attīstīt skolēnos patstāvīgas mācīšanās iemaņas;

Radīt un attīstīt skolēnos piederības sajūtu Eiropas pilsoņu kopienai.