search

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts " coMUNity" (projekta numurs 2019-1-TR01-KA229-075482_3)

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts " coMUNity" (projekta numurs 2019-1-TR01-KA229-075482_3)

Erasmus+ projekts "coMUNity"

Projekta Nr. 019-1-TR01-KA229-075482_3

Projekta īstenošanas laiks: 1.09.2019.- 31.10.2021.

Projektam piešķirtais finansējums: 23927,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Agita Ozoliņa (tel.29151882, e-pasts: ozolinaagita@gmail.com)

Projekta partneri:

Atakum Anadolu Imam Hatip Lisesi (Turcija)- koordinators
Jelgavas Valsts ģimnāzija (Latvija)
Katolické gymnázium Třebíč (Čehija)
Liceum Ogolnoksztalcace im.Mikolaja Kopernika w Ilzy (Polija)
Istituto di istruzione Superiore "Curie Sraffa" (Itālija)

Vietējie partneri: 

Jelgavas pilsētas un novada skolas un Latvijas Valsts ģimnāzijas


Projekta mērķauditorija:

skolēni (16-18 g.)
angļu valodas skolotāji, debašu kluba skolotāji


Projekta prioritātes:

Aktuālu un augsta līmeņa prasmju un iemaņu apgūšana, ietverot pamatprasmes, transversālās prasmes un sociālās prasmes, kā arī uzņēmējdarbības, svešvalodu un digitālās prasmes.

Atbalsts skolām mācību priekšlaicīgas pamešanas un nelabvēlīgu situāciju risināšanai

Projekta mērķi:

Uzlabot skolēnu komunikācijas un uzstāšanās prasmes;

Attīstīt skolēnos prasmi apkopot un pasniegt apkopoto informāciju;

Attīstīt sadarbību un komandas darbu starp skolēniem;

Attīstīt skolēnos patstāvīgas mācīšanās iemaņas;

Radīt un attīstīt skolēnos piederības sajūtu Eiropas pilsoņu kopienai.

Projekta apraksts: Mūsdienu jauniešiem ir vajadzīgas reālas iespējas piedalīties politiskajos procesos un dot ieguldījumu praktiskos risinājumos, kas veicina demokrātiju pasaulē. Kad jauniešiem tiek dota iespēja organizēt, paust savu viedokli un būt nozīmīgiem politisko lēmumu pieņemšanā, jaunieši konsekventi demonstrē vēlmi un spēju veicināt pozitīvas, ilgstošas ​​pārmaiņas.
Kā partneri mēs koncentrējāmies uz trim galvenajiem punktiem šajā projektā: Attīstība un demokrātiskā kultūra jauniešu vidū, reālās dzīves uzdevums un komunikatīvās prasmes.
1. Viena no Eiropas Komisijas prioritātēm ir padarīt ES dalībvalstis un kandidātvalstis pārredzamākas un demokrātiski atbildīgākas. Sākot no zemākajām izglītības iestādēm, demokrātiskas kultūras veidošana ir projekta galvenais mērķis. Studenti aktīvi, individuāli un kopā ar globālo institūciju lēmumu pieņemšanas procesiem, kas tieši vai netieši ietekmē viņu dzīvi.
http: // Fundfordemocraticculture.org/democratic-culture/
2. Darbs pie reālās dzīves problēmām studentiem dod papildu motivāciju veikt uzdevumus. Piedaloties šajā projektā, studenti ne tikai palielinās zināšanas par globāliem jautājumiem, kas saistīti ar politiku, vidi un tehnoloģijām, bet arī attīstīs savas prasmes, piemēram, komandas darbu, informācijas vākšanu. , prezentācija, diskusija un tādējādi studentiem būs lielāka pašpārliecinātība.