search

Zinātniski pētnieciskā darbība

Skolēnu zinātnisko darbu noformēšanas metodiskie norādījumi. Šie norādījumi ir jāņem vērā visiem Jelgavas Valsts skolēniem, kuri raksta zinātniskos darbus.

ZPD rakstīšana un aizstāvēšana notiek saskaņā ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības Nolikumu »»

Noderīgu informāciju par darba veikšanas kārtību un noformēšanu var atrast sekojošajās adresēs:

 

 1. http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20171113_zpdk_nolikums.pdf
 2. http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20180108_zpd_vadlinijas.pdf

 

ZPD rakstīšanas un aizstāvēšanas kārtība 2017./2018. mācību gadā

 

11. KLASES

 1. Klases audzinātājs iesūta elektroniski katras klases tēmu apkopojuma sarakstu (līdz 2017. gada 10. oktobrim).
 2. Darbu nosūta elektroniski darba vadītājam un iesniedz papīra formātā (neiesietu) mācību daļā līdz 2018. gada 29. janvārim (pēdējais datums).
 3. Skolēni darbus aizstāv skolas sekcijās 2018. gada 5.-7. februārī. Skolas ZPD konference notiek 2018. gada 9. februārī.
 4. Ja darba vadītājs nepiedalās konkrētās ZPD sekcijas darbā, tiek iesniegta rakstiska recenzija ar vērtējumu.
 5. Katru darbu izlasa un vērtē vēl vismaz viens konkrētās vērtēšanas komisijas skolotājs. Par darbu sadalīšanu izvērtēšanai atbild katras komisijas vadītājs.
 6. Darbu vērtēšanā tiek izmantoti valstī noteiktie kritēriji (ar tiem var iepazīties vadlīnijas 2. pielikumā, 16. lpp.)

10. KLASES

 1. Uzsāk darbu pie ZPD, izvēloties iespējamo tēmu un darba vadītāju.
 2. Noklausās ZPD sekcijās darbu aizstāvēšanu un aizpilda recenzijas par 3 darbiem Atskaite »». Piedalās skolas ZPD konferencē.
 3. 2018. gada pavasarī klasē prezentē paveikto darbu.
 4. Aizpilda skolas izveidoto 10. klašu darba izvērtēšanas lapu Kritēriji »»