search

Zinātniski pētnieciskā darbība

Skolēnu zinātnisko darbu noformēšanas metodiskie norādījumi. Šie norādījumi ir jāņem vērā visiem Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēniem, kuri raksta zinātniskos darbus.

ZPD rakstīšana un aizstāvēšana notiek saskaņā ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības Nolikumu »»

Noderīgu informāciju par darba veikšanas kārtību un noformēšanu var atrast sekojošajās adresēs:

 

 1. Jelgavas Valsts ģimnāzijas tehniskie precizējumi VISC zinātniskās pētniecības darbu vadlīnijām
 2. VISC vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai
 3. Zinātņu nozares un apakšnozares
 4. Latvijas skolēnu ZPD konferences nolikums

 

ZPD rakstīšanas un aizstāvēšanas kārtība 2022./2023. mācību gadā

 

11. KLASES

 1. Skolēni piesaka sava darba tēmu un darba vadītāju norādītajā google dokumentā (līdz 01.10.2022)
 2. Iesniedz melnrakstu sava darba vadītājam (12.12.2022)
 3. Darbu nosūta elektroniski darba vadītājam un mācību daļā A.Spirģei līdz 2023. gada 16. janvārim plkst.23:59 (pēdējais datums).
 4. Skolēni darbus aizstāv skolas sekcijās 2023. gada 23. un 24. janvārī. Skolas ZPD konference notiek 2023. gada 26. janvārī.
 5. Ja darba vadītājs nepiedalās konkrētās ZPD sekcijas darbā, tiek iesniegta rakstiska recenzija ar vērtējumu.
 6. Katru darbu izlasa un vērtē vēl vismaz viens konkrētās vērtēšanas komisijas skolotājs. Par darbu sadalīšanu izvērtēšanai atbild katras komisijas vadītājs.
 7. Darbu vērtēšanā tiek izmantoti valstī noteiktie kritēriji (ar tiem var iepazīties vadlīnijas 2. pielikumā, 15. lpp.)
 8. Zemgales reģiona konference notiek 2023. gada 10. martā, valsts konference notiek 2023. gada 31. martā.

10. KLASES

 1. Uzsāk darbu pie ZPD, izvēloties iespējamo tēmu un darba vadītāju.
 2. Noklausās ZPD sekcijās darbu aizstāvēšanu un aizpilda recenzijas par 3 darbiem Atskaite »». Piedalās skolas ZPD konferencē.
 3. 2023. gada pavasarī klasē prezentē paveikto darbu.
 4. Aizpilda skolas izveidoto 10. klašu darba izvērtēšanas lapu Kritēriji »»