search

Zinātniski pētnieciskā darbība

Skolēnu zinātnisko darbu noformēšanas metodiskie norādījumi. Šie norādījumi ir jāņem vērā visiem Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēniem, kuri raksta zinātniskos darbus.

ZPD rakstīšana un aizstāvēšana notiek saskaņā ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības Nolikumu »»

Noderīgu informāciju par darba veikšanas kārtību un noformēšanu var atrast sekojošajās adresēs:

 

 1. Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai
 2. Latvijas skolēnu ZPD konferences nolikums

 

ZPD rakstīšanas un aizstāvēšanas kārtība 2020./2021. mācību gadā

 

11. KLASES

 1. Klases audzinātājs iesūta elektroniski katras klases tēmu apkopojuma sarakstu (līdz 2020. gada 16. oktobrim).
 2. Darbu nosūta elektroniski darba vadītājam un mācību daļā A.Spirģei līdz 2021. gada 18. janvārim plkst.23:59 (pēdējais datums).
 3. Skolēni darbus aizstāv skolas sekcijās 2021. gada no 25. līdz 27. janvārim. Skolas ZPD konference notiek 2021. gada 29. janvārī.
 4. Ja darba vadītājs nepiedalās konkrētās ZPD sekcijas darbā, tiek iesniegta rakstiska recenzija ar vērtējumu.
 5. Katru darbu izlasa un vērtē vēl vismaz viens konkrētās vērtēšanas komisijas skolotājs. Par darbu sadalīšanu izvērtēšanai atbild katras komisijas vadītājs.
 6. Darbu vērtēšanā tiek izmantoti valstī noteiktie kritēriji (ar tiem var iepazīties vadlīnijas 2. pielikumā, 15. lpp.)
 7. Zemgales reģiona konference notiek 2021. gada 5. martā, valsts konference notiek 2021. gada 31. martā.

10. KLASES

 1. Uzsāk darbu pie ZPD, izvēloties iespējamo tēmu un darba vadītāju.
 2. Noklausās ZPD sekcijās darbu aizstāvēšanu un aizpilda recenzijas par 3 darbiem Atskaite »». Piedalās skolas ZPD konferencē.
 3. 2021. gada pavasarī klasē prezentē paveikto darbu.
 4. Aizpilda skolas izveidoto 10. klašu darba izvērtēšanas lapu Kritēriji »»