search

Zinātniski pētnieciskā darbība

Skolēnu zinātnisko darbu noformēšanas metodiskie norādījumi. Šie norādījumi ir jāņem vērā visiem Jelgavas Valsts skolēniem, kuri raksta zinātniskos darbus.

ZPD rakstīšana un aizstāvēšana notiek saskaņā ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības Nolikumu »»

Noderīgu informāciju par darba veikšanas kārtību un noformēšanu var atrast sekojošajās adresēs:

 1. Latvijas skolēnu 40. zinātniskās konferences nolikums
 2. Vadlīnijas un ieteikumi skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanai dažādos mācību priekšmetos
 3. Jelgavas pilsētas vidējās izglītības iestāžu izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības nolikums 2015./2016.m.g.
 4. R. Haheles prezentācija „Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība”

 

ZPD rakstīšanas un aizstāvēšanas kārtība 2015./2016. mācību gadā

11. KLASES

 1. Klases pārstāvis vai klases audzinātājs iesniedz mācību daļā (A.Spirģei) darba vadītāja parakstītus tēmu saskaņojumus (līdz 2015. gada 9. oktobrim).
 2. Klases audzinātājs iesūta elektroniski katras klases tēmu apkopojuma sarakstu (līdz 2015. gada 16. oktobrim).
 3. Darbu nosūta elektroniski darba vadītājam un iesniedz papīra formātā (neiesietu) mācību daļā līdz 2016. gada 1. februārim (pēdējais datums).
 4. Skolēni darbus aizstāv skolas sekcijās 2016. gada 15.-17. februārī. Skolas ZPD konference notiek 2016. gada 19. februārī.
 5. Ja darba vadītājs nepiedalās konkrētās ZPD sekcijas darbā, tiek iesniegta rakstiska recenzija ar vērtējumu.
 6. Katru darbu izlasa un vērtē vēl vismaz viens konkrētās vērtēšanas komisijas skolotājs. Par darbu sadalīšanu izvērtēšanai atbild katras komisijas vadītājs.
 7. Darbu vērtēšanā tiek izmantoti Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona vērtēšanas kritēriji. Recenzija »» Vērtēšanas kritēriji »»

10. KLASES

 1. Uzsāk darbu pie ZPD, izvēloties iespējamo tēmu un darba vadītāju.
 2. Noklausās ZPD sekcijās darbu aizstāvēšanu un aizpilda recenzijas par 3 darbiem Atskaite »». Piedalās skolas ZPD konferencē.
 3. 2016. gada pavasarī klasē prezentē paveikto darbu.
 4. Aizpilda skolas izveidoto 10. klašu darba izvērtēšanas lapu Kritēriji »»