search

Skolas vēsture

jvg100 logo

Kas veido skolu? Tā nav tikai ēka, tie ir cilvēki, kas tur strādājuši un mācījušies, tie ir notikumi, kas, laikam ritot uz priekšu, ir palikuši neaizmirstami mūsu atmiņās.

Mēs visi, kas piederam Jelgavas Valsts ģimnāzijai, esam savijušies kopā paaudžu paaudzēm kā koka gadskārtas, cita citu papildinot un nesot kādu jaunu stāstu par pašu koku.