search

Tikšanās ar veselīga dzīvesveida atbalstītāju Kasparu Zlidni

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

24. Marts, 2021

Tikšanās ar veselīga dzīvesveida atbalstītāju Kasparu Zlidni

24. martā daļai pamatskolas skolēnu bija iespēja tiešsaistē tikties ar aktīva dzīvesveida atbalstītāju,mūziķi Kasparu Zlidni. Paldies viņam par to, ka šajā visiem tik grūtajā laikā pēc garās ziemas jauniešiem tika iedots pozitīvisma lādiņš. Kaspars pastāstīja, cik svarīgi ir pašvadīti iet uz savu mērķi,kā sapni novest līdz reālam rezultātam dzīvē.Galvenās atziņas:

  • dari to, ar ko tu gribi padarīt šo pasauli labāku,
  • veselīgs brīvā laika pavadīšanas laiks ir sports,
  • ir jāiet laukā un jāizmanto tās iespējas, kas mums ir dotas,
  • ir daudzas vietas arī šajā Covid laikā, kur pats vari sevi fiziski attīstīt,
  • fiziskā attīstība ir saistīta ar garīgo un mentālo attīstību,
  • fiziski un garīgi augt mēs varam, izejot cauri pārbaudījumiem un strādājot ar sevi.