search

Atskats uz reģionālo valodu konferenci

Autors: Agita Ozoliņa

23. Februāris, 2016

Atskats uz reģionālo valodu konferenci
Foto: Mārtiņš Beitāns

Pagājušajā trešdienā, 17.februārī, 158 dzimtās valodas un svešvalodu skolotāji no 58 Latvijas skolām, Jelgavas un Jelgavas novada, Dobeles, Saldus, Bauskas, Talsiem, Cēsīm, Aizputes, Ventspils, Tukuma, Rīgas, Raunas, Jūrmalas, Lielvārdes, Dundagas, Liepājas, Blīdenes, Ķeguma, Brocēniem, Madonas, Kuldīgas un Rēzeknes pulcējās Jelgavas valsts ģimnāzijā uz gadskārtējo konferenci, lai kopīgi mācītos, dalītos pieredzē, apgūtu jaunas metodes darbam ar mūsdienu jauniešiem. Šī gada konferences tēma: “Interaktīvas mācību metodes kvalitatīva izglītības procesa un sadarbības veicināšanai valodu stundās”.

Konferences ievadlekcijā LU docente, vadošajai pētniece Ieva Margeviča – Grinberga dalījās atziņās - kādi izaicinājumi pedagogam ir strādāt ar 21.gadsimta jauniešiem.

Otrajā daļā Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji: Agita Ozolina, Alda Spirģe, Kristīne Pugeja, Ilvija Rikmane, Irina Ivanova, Tamāra Šavļuka, Elita Indriksone, Inga Strode, Ilze Liepa–Nagle, Anda Paņuhno, Tamāra Dzidzeviča un Signe Lūsiņa vadīja radošās darbnīcas, kurās, kurās, kopīgi sadarbojoties diviem skolotājiem, tika organizēta reāla mācību stunda, kurā šoreiz skolēnu lomā bija konferences dalībnieki. Radošajās darbnīcās skolotāji mācījās jēgpilni un, neaizmirstot, ka tās ir valodu stundas, izmantot tehnoloģijas un sadarboties, attīstīt lasītprasmi, radošu rakstītprasmi un prezentācijas prasmes dzimtās valodas un svešvalodu stundās, iepazinās ar uzdevumu kopumu un aktivitātēm, kas balstītas uz dažādām kompetencēm sadarbības veicināšanai, kopīgi diskutēja kā attīstīt skolēnos lokālpatriotismu literatūras stundās.

Konferences noslēgumā lūdzām dalībniekiem izvērtēt konferences darbu. Prieks, ka saņēmām ļoti daudz pozitīvu vērtējumu gan par konferences organizāciju – atmosfēru, laika sadalījumu, darba tempu, saņemto informāciju, iespēju mācīties un dalīties pieredzē, augsti profesionāliem darbnīcu vadītājiem.

Iegūtās zināšanas un prasmes skolotāji izmantos gan darbā ar skolēniem ikdienas stundās, gan kolēģiem skolās un metodiskajās apvienībās.

Galvenā atziņa pēc konferences – turpināt šādu konferenču organizēšanu. Tātad, uz tikšanos nākamajā mācību gadā! 

Konferences izvērtējums

 

Agita Ozoliņa, Jelgavas angļu valodas metodiskās apvienības vadītāja, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja.