search

Projektu nedēļa Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Autors: Evija Slokenberga

22. Februāris, 2016

Projektu nedēļa Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Pagājušajā nedēļā Jelgavas Valsts ģimnāzijā norisinājās projektu nedēļa 7. un 8. klašu skolēniem. Šogad katrs skolēns izvēlējās, kurā mācību priekšmetā veidot interesantus, interaktīvus materiālus, kas palīdzētu pašiem un citiem interesantāk apgūt mācību vielu. Tika veidotas gan uzskatāmas un modernas prezentācijas, gan spēles, gan plakāti. Šīs nedēļas laikā skolēni apguva jaunas zināšanas, mācījās sadarboties, atlasīt būtiskāko, plānot savu darbu, novērtēt sevi, organizatoriskās prasmes.

Skolēni izmantoja visdažādākās IT iespējas materiālu veidošanai: prezi.com, powtoon.com, kahoot.it, dažādas filmu veidošanas programmas, u.c. Daļu zināšanu par IT iespējām 7. un 8. klašu skolēni apgūst projektā Datorpratība. Mācību materiālu veidošana bija lieliska iespēja izmantot šīs zināšanas.

Liela daļa skolēnu izmantoja iespēju veidot mācību spēles. Tika izstrādāti noteikumi, izveidots spēles laukums, kauliņi. Daudzi skolēni gatavoja plakātus, kuri noderēs gan kā apkopojums pirms tēmas beigām, gan kā materiāls, no kura mācīties un pārbaudīt savas zināšanas.

Ceturtdien skolēni projektu grupās prezentēja izveidotos materiālus, vērtēja darbus, ieteica uzlabojumus. Līdz dienas beigām katram skolēnam bija iespējams pilnveidot savu projektu.

Vairāk nekā 85% skolēnu pēc projektu nedēļas bija pārliecināti, ka tas, ko viņi paveica projektu nedēļa ir svarīgi. Arī skolotāji piekrīt, ka skolēni ieguldījuši milzīgu darbu un paveiktais ir ļoti nozīmīgs.

Skolēni pēc projektu nedēļas rakstīja, ka

·         Bija jautri un interesanti veidot projektu, lai pēc tam to ar gandarījumu parādītu pārējiem.

·         Apguvām sadarbības prasmes, darbojoties grupā. Projektu nedēļa mācīties radoši izpausties izvērtēt darbu, saskatīt kopā savas kļūdas un tās labot.

·         Patīkams pāra darbs, gandarījums par izdarīto. Uzlaboju pati savas zināšanas tēmā, par kuru taisīju projektu.

Nedēļa paskrēja ātri. Piektdien visi skolēni pulcējās uz projektu nedēļas noslēguma prezentācijām. Dažas projektu grupas bija izvēlējušās prezentēt vienu vai divus labākos projektus, citas prezentāciju veidoja kā kopsavilkumu visiem darbiem. Šobrīd notiek materiālu apkopošana un kataloga izveidošana, lai tie būtu pieejami visiem Jelgavas Valsts ģimnāzijas un arī citu skolu skolēniem un skolotājiem.

Mums visiem kopā izdevās!