search

Apsveicam zinātniski pētniecisko darbu konferences laureātus!

Autors: zz.lv

7. Marts, 2016

Apsveicam zinātniski pētniecisko darbu konferences laureātus!
Foto: Maksims Šaldajevs

Noslēdzoties 19. Jelgavas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei, noskaidroti kvalitatīvākie, interesantākie un inovatīvākie darbi, kuru autori pilsētas, skolas un paši savu vārdu aizstāvēs 7. Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencē.

Šogad pilsētas ZPD konferencē 14 sekcijās tika aizstāvēti 74 darbi, ko izstrādājuši 95 skolēni. Jau ierasts, ka visplašāk konferencē pārstāvēta dabas zinātņu sekcija (35 darbi), tai seko humanitāro zinātņu cikla sekcija (22 darbi) un sociālo zinātņu cikla sekcija (17 darbu).

Jaunieši pētījuši, piemēram, neliterārās leksikas lietojumu literatūrā, datora lietojuma ilguma ietekmi uz atzīmēm skolā, meklējuši, kādām psiholoģiskām iezīmēm jāpiemīt policistam, izzinājuši pilsētas vidusskolēnu skatījumu uz savas uzņēmējdarbības uzsākšanu, analizējuši hibrīdkara izpausmes un bēgļu problēmas atspoguļojumu Latvijas presē, kā arī lūkojuši noskaidrot Latvijas šķirnes zirgu iecienītāko barības piedevu un salīdzinājuši vecāku un bērnu pirkstu nospiedumus.

Visvairāk darbu iesniegts no Valsts ģimnāzijas (25), Spīdolas ģimnāzijas (24) un Tehnoloģiju vidusskolas (10). Savukārt no 6. vidusskolas iesniegti septiņi darbi, 5. vidusskolas – pieci, bet 4. vidusskolas – 3 darbi. Zemgales reģiona konferencei, kas notiks 23. martā, izvirzīti 40 darbu.

Skolēnu veikumu vērtēja 52 eksperti, kuru vidū bija 43 pilsētas skolu pedagogi, trīs LLU mācībspēki un seši pašvaldības iestāžu speciālisti.

Darbus vērtēja arī Jelgavas Skolēnu dome, kas tradicionāli labāko meklē starp ZPD, kuri runā par jauniešiem svarīgām tēmām. Šoreiz kā ļoti labi izstrādāts atzīts jauniešu diskusijas veicinošais Spīdolas ģimnāzijas audzēknes Madaras Murņikovas darbs «Jauniešu viedoklis par homoseksuālas vides ietekmi uz tradicionālām ģimenes vērtībām».

Mūsu skolēnu rezultāti