search

IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā - iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši

Autors: Agita Ozoliņa

16. Septembris, 2016

IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā - iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši

Jelgavas Valsts ģimnāzija ir jaunām idejām un notikumiem atvērta skola.

Turpinot iepriekš iesāktās un realizētās idejas Samsung Skola nākotnei un ES Mūžizglītības programmas “Comenius” projektos, 2016./17.mācību gadā esam uzsākuši darbu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā.

Mūsu stiprās puses: Mācību klases ir aprīkotas ar mūsdienīgām tehnoloģijām, skolotājiem un skolēniem pārsvarā ir nepieciešamās iemaņas darbam ar tām. Skolā tiek veicināta sadarbība starp skolēniem un skolotājiem.

Kādēļ mums nepieciešams šāds projekts?

Daļai skolotāju ir grūti pāriet no dominējošas pozīcijas uz skolēnu sadarbību balstītu mācību procesu un skolēniem trūkst iemaņu un prasmju darboties komandā, sadarboties, būt atbildīgam gan par saviem, gan grupas biedru sasniegumiem.

Projekta nosaukums:   “IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā - iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši” (ICT in Active Learning & Teaching-Inspiring, Challenging, Terrific)

Projekta laiks: 3 gadi (2016.-2019.)

Sadarbības partneri:

 • Jelgavas Valsts ģimnāzija, Latvija (koordinators);
 • Namık Karamancı Fen Lisesi, Turcija;
 • Bernardusscholen, Beļģija;
 • Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych w Jozefowie nad Wisla, Polija;
 • Oostvaarderscollege, Holande;
 • Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho, Portugāle;
 • Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, Itālija

 

Projekta mērķauditorija: 7.-9. klašu skolēni, visu mācību priekšmetu skolotāji

Projekta prioritātes:

Atvērta un inovatīva izglītības procesa organizēšana un skolotāja profesijas kapacitātes stiprināšana digitālajā pasaulē.

Projekta mērķi:

 1. Mainīt mācīšanās procesu no pasīvā uz aktīvo.
 2. Metodiski atbalstīt skolotājus un nodrošināt nepieciešamo tālākizglītību mūsdienīga mācību procesa organizēšanā.
 3. Izstrādāt un aprobēt dažādas metodes IKT izmantošanai stundā, izstrādāt kopīgu programmu.
 4. Organizēt starptautisku mācību olimpiādi un mācību stundas, akcentējot  skolēnu prasmi sadarboties un risināt problēmas.

 Projekta rezultāts/ ieguvumi:

 1. Iegūtas un pilnveidotas zināšanas par mūsdienīga mācību procesa organizēšanu. Izveidota skolēnu un skolotāju savstarpēja sadarbība starp partnerskolām.
 2. Izstrādāta apmācību programmu skolēniem un skolotājiem, izveidojot skolēnu ekspertu grupu, kura apmāca skolotājus un skolēnus jaunāko aplikāciju izmantošanā.
 3. Noorganizēti tiešsaistes kursi skolotājiem (skolotāji no visām partnerskolām sadarbojas grupās)
 4. Noorganizēta starptautiskās nometnes skolēniem, kuras laikā tiks organizētas atklātās stundas, darbnīcas, olimpiāde, kas balstīta uz projekta metodi un sadarbības aspektiem.

 

Informācija par aktualitātēm projektā tiks ievietota skolas un projekta mājaslapā.

Lai mums visiem kopā izdodas veikt lielas lietas!

A.Ozoliņa (projekta koordinatore)