search

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

16. Marts, 2017

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001

No 2017. gada 1. marta Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris.

Arī mūsu skola ir iesaitījusies šajā projektā un 28.martā šī projekta ietvaros notiks pirmais karjeras attīstības atbalsta pasākums 12. klašu skolēniem.