search

Eiropas Parlaments ienāk Jelgavā

Autors: Inta Dimzule

4. Aprīlis, 2017

Eiropas Parlaments ienāk Jelgavā

5.aprīlī Jelgavas Valsts ģimnāzijā notiks vēl nebijis pasākums – Eiropas Parlamenta (EP) simulācija. Pasākumu organizē vidusskolēni – Jelgavas Valsts ģimnāzijas Eiropas kluba biedri ar kluba konsultanta skolotāja Jāņa Ķuša palīdzību. Pasākumu atbalsta Latvijas skolu Eiropas klubu koordinatori biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.

Jelgavā pulcēsies skolēni un skolotāji no Latvijas skolu Eiropas klubiem, kur tālākie braucēji ir pat no Grobiņas ģimnāzijas. EP simulācijas mērķis ir veicināt jauniešu vēlmi izzināt Eiropas Savienību, dziļāk izprast EP darbības veidu un to, kā tiek pieņemti jautājumi, kas ikdienā skar gan iedzīvotājus Briselē, gan Latvijā. Simulācija ļaus jauniešiem pašiem iejusties EP deputātu ikdienā, diskutēt par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu, jauno (inovatīvo) pārtiku, personas datu aizsardzību, kā arī enerģētiskās krīzes novēršanu.

EP simulācija norisinās starptautiskā Eiropas klubu projekta “Eiropas klubu stiprināšana un jaunu klubu dibināšana Eiropas Savienībā”(“Clubbing Europe-strengthening active European clubs and creating new ones”) ietvaros. Pasākums ir arī pieteikts Eiropas Parlamenta Informācijas biroja īstenotā EP vēstnieku projekta ietvaros. Atbalstu pasākuma norisei sniegusi arī Jelgavas Valsts ģimnāzija.

Latvijā projekts “Eiropas klubi skolās” tika uzsākts 2002. gada pavasarī, pārņemot piemēru no Portugāles, kur pirmie klubi tika izveidoti 1986. gadā. Eiropas klubi ir interešu grupas skolās, kuru galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp skolēniem un skolotājiem, sekmēt jauniešu zināšanas par Eiropas Savienību un Latvijas integrāciju tajā, kā arī veidot pasākumus, kas saistīti ar informācijas sniegšanu par Eiropas Savienību. Latvijā pašlaik aktīvi darbojas 22 Eiropas klubi un to nacionālais koordinators kopš 2010. gada ir biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, kas ir jaunatnes organizācija. Tā ir arī pirmā jauniešu organizācija Latvijā, kuras pamatmērķis ir informēt jauniešus par iespējām Eiropas Savienībā, tās vērtībām un demokrātiju.