search

”Nepareizais” ceļš uz karjeru

Autors: R.Matrosova

4. Aprīlis, 2017

”Nepareizais” ceļš uz karjeru

4. aprīlī skolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika nodarbība Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11.klašu izglītojamiem ”Nepareizais” ceļš uz karjeru” Nodarbību vadīja karjeras konsultante Jolanta Priede, tās laikā jaunieši uzzināja kā labāk apzināt savus talantus, centās saprast savas karjeras vadības prasmes ilgtermiņā (karjeras spirāle) un diskutēja par viedokli, vai karjeras izvēles ceļš var būt “pareizs” vai “nepareizs”.