search

Starpdisciplinārās mācību stundas

Autors: A.Spirģe

25. Maijs, 2017

Starpdisciplinārās mācību stundas

23. maijā Jelgavas Valsts ģimnāzijas 8.D klases skolēni piedalījās neparastā mācību pasākumā. Projekta EFFeCT starpdisciplinārās mācības dienas garumā bija projekta komandas (Santa Ločmele, Iveta Lokmane – Šabovica, Jānis Dūrējs, Lillija Stepanova un Alda Spirģe), kā arī pieaicināto priekšmetu skolotāju  (Biruta Brente, Lāsma Svikule, Silva Sandra Dārzniece, Sanita Titova), saplānotas un novadītas.

Projekta EFFeCT mērķis ir pilnveidot pedagogu sadarbības/kopīgas mācīšanās prasmes (collaborative learning), lai palīdzētu skolām veidot jēgpilnas, daudzfunkcionālas starpsektoru partnerības un veicinātu dažādu iesaistīto pušu kopīgu mācīšanos skolas, vietējās kopienas, reģiona un valsts līmenī.

Izmantojot īpašo situāciju, ka skola šajā gadā atrodas Jelgavas pils telpās, dienas tēma bija “Atklāj Jelgavas pili!”. Skolēni apguva un izmantoja iepriekš apgūtās zināšanas vēsturē, angļu valodā, informātikā, vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, kā arī mūzikā. Grupās tika pētīta pils vēsture dažādos gadsimtos, veidoti prezentācijas materiāli angļu valodā. Pēc vēsturisko materiālu izpētes skolēni zīmēja baroka elementus, kurus bija ievērojuši pils telpās un fasādē. Nodarbības noslēgumā tika veidotas stilizētas baroka laikmeta frizūras un apgūta polonēze.

Skolēni ar aizrautību iesaistījās nodarbībās, īpaši praktiskajā daļā, kad varēja likt lietā radošu izdomu un iztēli.