search

Ražots Latvijā

Autors: R.Matrosova

26. Maijs, 2017

Ražots Latvijā

25.05. maijā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros karjeras attīstības atbalsta pasākumā ”Ražots Latvijā” 10.m klase apmeklēja z/s “Caunītes”. Pasākumā skolēni iepazinās ar lauku tūrisma nodrošināšanā iekļautajām profesijām, ar uzņēmuma vadītājam nepieciešamajām darba prasmēm, maizes izstrādājumu ražošanas procesu un izstrādājumu realizācijas iespējām. Skolēni piedalījās arī meistarklasē, lai iegūtu priekšstatu par maizes izstrādājumu cepšanu.