search

Erasmus+ projekta "Be InteresTED" sanāksme Turcijā

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

9. Decembris, 2017

Erasmus+ projekta "Be InteresTED" sanāksme Turcijā

No 19.-26.novembrim Jelgavas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāji Kristīne Pugeja un Artūrs Lukjanovs pedalījās Erasmus+ projekta “Be InteresTED” projekta sanāksmē Turcijas pilsētā Samsunā. Projektā iesaistījušās 7 skolas no Eiropas un Turcijas (divas Turcijas skolas (Manavgata un Samsuna), Latvija, Čehija, Vācija, Portugāle un Itālija).

Pirmā projekta sanāksme tika organizēta tikai skolotājiem, lai mācītos kā strādāt ar TEDex metodi angļu valodas stundās sarunvalodas un publiskās uzstāšanās iemaņu attīstīšanai.

Projekta sanāksmes laikā skolotāji apmeklēja Samsunas vidusskolu, kurā bija tikšanās ar skolas administrāciju, skolēnu padomi, skolēniem un skolotājiem, apskatītas skolas un kopmītņu telpas, kā arī apmeklēta skolai īpaši piebūvētā mošeju. Projekta dalībniekiem bija iespēja  apgūt Turcijai raksturīgo ebru mākslu. Nodarbību vadīja Samsunas vidusskolas skolnieces.

Skolas konferenču zālē tika organizēta TEDx talks publiskās runas priekšnesumi, lai parādītu, kas ir izdarīts līdz šim, kā arī notika konkurss par projekta logo, kurš tika izvēlēts no projekta dalībvalstu iesūtītajiem logo.

Projekta sanāksmes laikā skolotāji kopīgi strādāja, labāk izprastu projekta būtību un TEDx talks pamatprincipus, kā arī vienojās par turpmāk veicamajiem darbiem.  Nodarbības vadīja projekta koordinatore Gulsum Hatice Unsal.

Īpaši atzīstams bija seminārs, ko vadīja profesionāls pasniedzējs ar starptautisku pieredzi Mustafa Erdogan. Semināra tēma bija “ Eksperimentālā mācīšanās” (Experimental Learning).

Projekta sanāksmes noslēguma dienā, 24.novembrī, projektā iesaistītie skolotāji no dažādām valstīm Samsunas vidusskolā vadīja mācību stundu skolēniem, kā arī stundas gaitā atbildēja uz skolēnu jautājumiem par savu valsti, skolu, pilsētu, tautu un daudzām citām skolēnus interesējošām tēmām.

Nākamā tikšanās reize būs Latvijā no 15.04.-21.04.2018. Šajā tikšanās reizē piedalīsies arī 4 skolēni no katras partnervalsts. Projekta sanāksmes laikā organizēsim konferenci skolēniem, uz kuru aicināsim jauniešus no Jelgavas skolām, apkārtējām skolām. Aicinām projektā iesaistīties jauniešus, izbaudīt kopābūšanu, tikties ar jauniešiem no dažādām valstīm!