search

Erasmus+ projekta sanāksme Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Autors: Agita Ozoliņa

5. Novembris, 2018

Erasmus+ projekta sanāksme Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Jelgavas Valsts ģimnāzijā no 2018. gada 7.-14. oktobrim tika organizēta Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta  ” ICT IN ACTIVE LEARNING AND TEACHING-INSPIRING, CHALLENGING, TERRIFIC” mācību vizīte- sanāksme, kurā piedalījās 12 skolotāji un 22 skolēni no Portugāles, Itālijas, Beļģijas, Nīderlandes, Polijas un Turcijas un 12 skolēni no mūsu skolas.

Projekta ietvaros Jelgavas Valsts ģimnāzijas valodas skolotāji rādīja stundas viesiem un partnerskolu skolotāji un skolēni vadīja stundas Latvijas skolēniem, 10.oktobrī skolā tika organizēta IKT konference, kurā meistardarbnīcas vadīja un pieredzē dalījās gan Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji un skolēni, gan viesi. Konferencē piedalījās arī Jelgavas izglītības iestāžu vadītāji un viesi no Dobeles sākumskolas.

Piektdien, 12.oktobrī visas dienas garumā skolēniem tika organizēta starptautiskā olimpiāde- kopīga darbošanās, kurā bija iespēja demonstrēt nedēļas laikā apgūtās sadarbības prasmes.

Tā kā skolēni dzīvoja ģimenēs, īpaši nozīmīgs bija noslēguma pasākums piektdienas vakarā,  kad skolā tika aicinātas viesģimenes. Tā bija iespēja pateikties par atbalstu un skolēnu uzņemšanu ģimenēs. Viesiem tika piedāvāta iespēja iepazīt latviešu tautas kultūras tradīcijas folkloras kopas “Dimzēni” vadībā.

Nedēļas laikā skolēniem tika organizēti dažādi sadarbības pasākumi, viesiem bija iespēja iepazīties ar Jelgavas pilsētas skaistākajām un nozīmīgākajām vietām un objektiem, paviesoties Karameļu darbnīcā, apskatīt Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Lai parādītu mūsu tautas tradīcijas, viesi tika aicināti uz lauku sētu “Caunītes”, kur kopā cepa maizi un vakarēja.