search

Erasmus+ projekta sanāksme Itālijā

Autors: Agita Ozoliņa, Kristīne Pugeja

5. Novembris, 2018

Erasmus+ projekta sanāksme Itālijā

No 2018.gada 21.-27.oktobrim Itālijā (Milānā) tika organizēta Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta “Be InteresTED” mācību vizīte-sanāksme, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no projektā iesaistītajām dalībvalstīm – Vācijas, Turcijas,Čehijas, Itālijas, kā arī 3 skolotāji un 6 skolēni no Jelgavas Valsts ģimnāzijas.

Projekta ietvaros skolēniem bija iespēja stāstīt par savu valsti, skolu un TED kluba aktivitātēm skolā. Skolēni piedalījās divās publiskās runas konkursa kārtās, kā arī mājās filmētā video konkursā par valodas kā saziņas veida nozīmību. Vienā no vizītes dienām skolēni iesaistījās simulācijas spēlē-diskusijā par politisko bēgļu jautājumu. Partnerskolu skolotāji vadīja stundas Itālijas skolēniem, kā arī piedalījās skolēnu sadarbības pasākumu organizēšanā un izvērtēšanā.

Tā kā skolēni dzīvoja ģimenēs, īpaši nozīmīgs bija noslēguma pasākums ceturtdienas vakarā, kad skolā tikās un kopīgu vakaru pavadīja viesģimenes, skolēni un skolotāji.

Nedēļas laikā skolēniem tika organizēti dažādi sadarbības pasākumi, viesiem bija iespēja iepazīties ar Milānas skaistākajām vietām un objektiem, kā arī paviesoties mērijā un tikties ar tās pārstāvjiem. Vienā no dienām bija iespēja apmeklēt un baudīt nozīmīgu kultūrvēsturisku vietu Itālijā - Venēciju.