search

Izglītības izstāde “Skola 2019”

Autors: Marija Nelsone

7. Februāris, 2019

Izglītības izstāde “Skola 2019”

9. – 12. klašu skolēni tiek aicināti apmekēt Izglītības izstādi Rīgā, “Skola 2019”.

Izstādi apmeklēsim 2. martā (sestdiena). Interesentus līdz 20. februārim pieteikties pie Marijas Nelsones (322-2. kabinetā vai e-klasē).

Ieejas biļetes izdevumus plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” finansējuma.